Dokument & lagar (7 188 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:143 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/00333 B Fi2019/00373/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:99 av Barbro Westerholm L Kontanttjänster och 2018/19:143 av Peter Persson S Kontantdirektiv till bankerna Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen planerar att förverkliga Riksbankskommitténs

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:143 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:169 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00407 S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:169 av Boriana Åberg M Ökade befogenheter för tullen Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att initiera en lagändring som ger tullen ökade befogenheter att leta efter stöldgods eller att stoppa det innan Polismyndigheten,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:169 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:145 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/00278/ Ee Miljö- och energidepartementet Energi- och digitaliseringsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:145 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Bristande säkerhet i Svenska kraftnät Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka brister i regeringens hantering av säkerheten inom myndigheterna i allmänhet,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:145 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:174 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet M Johansson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:174 av Håkan Svenneling V Export av krigsmateriel till stater som krigar i Jemen Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser se till att redan beslutade men ännu inte levererade affärer, till exempel försäljningen av Global Eye till Förenade

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:174 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00561/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:180 av Thomas Morell SD Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare Thomas Morell har frågat mig om jag avser att ändra svensk lagtext i likhet med rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:164 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till ri ksdagen Svar på fråga 2018/19:164 av Björn Söder SD Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat Björn Söder har frågat försvarsministern vad som sker om riksdagen säger nej till att förlänga mandatet för utlandsinsatser och Sverige som en följd av detta beslut

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:164 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:247 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00555 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:247 av Johan Forssell M Avhopp från polisutbildningen Johan Forsell har frågat mig om hur min plan för att öka antalet kvalificerade sökande till polisutbildningen i den omfattning som krävs för att klara målet om 10 000 fler

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:247 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 71 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:259 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 00 580/PO Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:259 av Marcus Wiechel SD Åtgärder mot flyktingspionage Marcus Wiechel har frågat justitie- och migrationsministern vad han avser att göra för att för att förhindra att vakter, poliser eller myndighetspersonal agerar spioner

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:259 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:254 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:254 av Lars Beckman M Bilbränder Lars Beckman har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att lag och ordning upprättas och att bilbränderna upphör eller minskar i Sverige. Frågan har överlämnats till mig att besvara. Förekomsten

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:254 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:249 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2018/19:249 av Lars Beckman M Kontantinsättning Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa kontanthanteringen för företag i hela Sverige. Riksbankskommitténs förslag Tryggad tillgång till kontanter SOU 2018:42 innehåller förslag om att säkerställa en rimlig tillgång

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:249 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:235 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00 551 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:235 av Margareta Cederfelt M Attacker från djurrättsaktivister Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att minska risken för att djurhållande bönder ska utsättas för hot

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:235 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:245 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/00702/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:245 av Camilla Waltersson Grönvall M Vårdköerna Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur jag avser att uppdatera kömiljarden och när detta kommer att ske. Tillgänglighet i vården är en prioriterad fråga för regeringen. Regerings-partierna,

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:245 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:243 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/00678/FS Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:243 av Camilla Waltersson Grönvall M Psykisk ohälsa Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta de unga män som lider av psykisk ohälsa, och som hon anser har glömts bort i januariöverenskommelsen. Under 2018 avsatte regeringen

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:243 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:246 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/00556/K Finans departementet Civi lministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:246 av Camilla Waltersson Grönvall M IVO och tillståndsplikt Camilla Waltersson Grönvall har frågat socialministern om det är hennes mening att privata företagares regelbörda gällande tillståndsplikt inom socialtjänstens verksamheter

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:246 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:280 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/00760/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:280 av Markus Wiechel SD Integritetsskydd för vårdsökande patienter Markus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de problem som frågeställaren redovisar inte ska ske igen, och hur jag kommer att verka

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:280 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:272 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/00594/FS S2019/00743/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:181 av Acko Ankarberg Johansson KD HPV-vaccin till pojkar och fråga 2018/19:272 av Camilla Waltersson Grönvall M HPV-virus och vaccination Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:272 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/00726/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:261 av Markus Wiechel SD Överförskrivning av narkotiska läkemedel Markus Wiechel har frågat mig om det kan vara aktuellt med införandet av en nationell läkemedelslista, möjligheten till anonyma anmälningar eller införande av klinisk

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:181 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/00594/FS S2019/00743/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:181 av Acko Ankarberg Johansson KD HPV-vaccin till pojkar och fråga 2018/19:272 av Camilla Waltersson Grönvall M HPV-virus och vaccination Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Acko Ankarberg Johansson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:181 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:244 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:244 av Camilla Waltersson Grönvall M Suicid och suicidprevention Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att säkerställa att antalet personer som begår suicid minskar samt vilka insatser som specifikt kommer att riktas mot suicidbenägna unga män. Självmord

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:244 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:188 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:188 av Lars Beckman M Personlig assistans Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta under 2019 för att säkerställa att de personer som har rätt att leva sitt eget liv även som funktionsnedsatt får behålla sin personliga assistans LSS infördes som en rättighetslag 1994 och idag

Svarsdatum: 2019-02-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:188 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)