Dokument & lagar (8 732 träffar)

Skrivelse 2019/20:72

Regeringens skrivelse 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets Skr. upphandling av drift och underhåll av statliga 2019/20:72 vägar Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2020 Stefan Löfven Tomas Eneroth Infrastrukturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: Trafikutskottet Sista motionsdag: 2020-02-07

Skrivelse 2019/20:72 (pdf, 1743 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:759 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2020/00032/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:759 av Jörgen Berglund M Försvarsministerns kunskap om förfalskade uppgifter Jörgen Berglund har frågat mig om jag fick ta del av den information som lämnades av Kustbevakningen till Regeringskansliet och vad jag i så fall

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:759 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:758 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/ 00164/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:758 av Marta Obminska M Skjutningar och annan kriminalitet i Uppsala Marta Obminska har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att minska skjutningarna och den övriga kriminaliteten i Uppsala och när man får se resultaten

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Marta Obminska (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:758 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:757 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/00116/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:757 av Lotta Finstorp M Högspänningsledning i Södermanland Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att två planerade elledningar till SSAB:s anläggning i Oxelösund inte ska

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:757 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:756 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/ 00062 MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:756 Företagare i de sociala trygghetssystemen av Solveig Zander C Solveig Zander har frågat mig när jag kommer att presentera vilka åtgärder jag tänker vidta för att omvandla de överväganden som presenteras i betänkandet till

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:756 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:755 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/00168/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:755 av Lars Püss M Länsstyrelsernas myndighetsutövning Lars Püss har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att myndighetsutövningen blir likvärdig bland landets länsstyrelser. Länsstyrelserna bedriver verksamhet

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:755 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:753 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/00146/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:753 av Betty Malmberg M Dyslexi och nationella prov Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att elever med dyslexi inte ska behöva uppfatta sig som missgynnade då de skriver nationella prov.

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:753 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:752 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2019/20:752 av Ali Esbati V Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud Ali Esbati har frågat mig om regeringen kommer att lägga någon proposition om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud. Ett fungerande lokalt arbetsmiljöarbete behövs för att förebygga ohälsa, arbetsolyckor och i värsta fall

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Ali Esbati (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:752 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:748 av Saila Quicklund M Bredbandsutbyggnad på landsbygden Saila Quicklund har frågat mig vad jag anser om den nuvarande situationen gällande den ojämlika tillgången på bredbandsutbyggnad i vårt land, och vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att förbättra den oacceptabla situationen på landsbygden,

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:747 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:747 av Anders Österberg S Övertygelse- och religionsfrihet kopplat till regeringens demokratisatsning Anders Österberg har frågat mig hur jag ser på rollen av religions- och övertygelsefrihet och förståelsen av religion i det internationella

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:747 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:746 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/00140 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:746 av Boriana Åberg M Bedrägeribrott mot äldre Boriana Åberg har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder ministern avser att vidta för att stävja bedrägeribrott mot äldre. Frågan har överlämnats till mig.

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:746 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:745 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/ 00055/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:745 av Magnus Persson SD Sveaskogs syn på älgförvaltning Magnus Persson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att se över Sveaskogs syn på sin älgförvaltning. Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:745 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:744 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2020 000 25 SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:744 av Mikael Oscarsson KD Den falske officeren i Försvarsmakten Mikael Oscarsson har frågat mig vilka initiativ jag har tagit sedan Försvarsdepartementet informerades om att den falske officeren var olämplig ur säkerhetssynpunkt.

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:744 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:743 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:743 av Sten Bergheden M En ökad svensk köttproduktion Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för en ökad svensk köttproduktion och en ökad köttexport från Sverige. Mjölk och nötkött är viktiga produkter i det svenska jordbruket. De hänger dessutom nära samman, eftersom

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:743 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:739 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2019/20:739 av Lars Beckman M Otrygg arbetsmiljö i områden med stor rovdjurspopulation Lars Beckman har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att säkerställa en god arbetsmiljö och minska riskerna för de medarbetare och småföretagare som rör sig i skog och mark med ett högt rovdjurstryck. Regeringens

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:739 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:738 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:738 av Lars Beckman M Ökat rovdjurstryck i Gävleborgs län Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för akuta åtgärder för att minska rovdjurstrycket i Gävleborg. Viltförvaltningen är regionaliserad i Sverige sedan 2010. Det är länsstyrelserna och viltförvaltningsdelegationerna som fattar

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:738 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:737 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/00130/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:737 av Lars Beckman M Utlovade statliga jobb i Kiruna Lars Beckman har frågat mig när de utlovade statliga tjänsterna i Kiruna kommer att tillsättas, och varför det har dröjt så länge innan det sker. Regeringen har vidtagit flera

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:737 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:735 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S20 20 00119/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:735 av Kjell-Arne Ottosson KD Legitimation för osteopater Kjell-Arne Ottosson har frågat mig på vilket sätt bereds frågan för att möjliggöra en legitimation för osteopati i Sverige. Nordiska rådets rekommendation att osteopatyrket

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:735 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:733 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2019/20:733 av Markus Wiechel SD Placeringen av svenska soldater i Irak Markus Wiechel har frågat mig om jag avser verka för att de svenska trupperna i Irak förflyttas tillbaka till KRG-regionen i det fall vår inbjudan att delta i insatsen blir kvar, om så inte är fallet, varför inte. Sverige deltar sedan

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:733 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:730 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:730 av Markus Wiechel SD Implementering av EU-resolution om medicinsk cannabis Markus Wiechel har frågat mig vad regeringen har gjort för att gå Europaparlamentets resolution till mötes och vad jag avser göra för att fler sjuka i behov av medicinsk cannabis ska få tillgång till detta i Sverige. För

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:730 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)