Dokument & lagar (95 träffar)

Omröstning 2012/13:SkU25p1 Avslag på propositionen i de delar som innebär att folkbokföring inte längre ska ske i församling

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen i de delar som innebär att folkbokföring inte längre ska ske i församling Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson SD yrkande 1. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p7 Skyddade personuppgifter

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 7 Skyddade personuppgifter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. V yrkande 2 och 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. S yrkande 7. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S,

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p6 Barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 6 Barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar Riksdagen godtar regeringens förslag om folkbokföring av barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p4 Avregistrering från folkbokföringen

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 4 Avregistrering från folkbokföringen Riksdagen godtar regeringens förslag om avregistrering från folkbokföringen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion 2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson SD yrkandena

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p5 Personer som bor på äldreboenden

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 5 Personer som bor på äldreboenden Riksdagen godtar regeringens förslag om folkbokföring av personer som bor på äldreboenden. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion 2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p3 Hanteringen av begravningsavgifterna

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 3 Hanteringen av begravningsavgifterna Riksdagen godtar regeringens förslag om hanteringen av begravningsavgifterna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkterna 1, 3 och 7, alla i denna del, och avslår motion 2012/13:Sk10 av

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p2 Folkbokföring på fastighet, lägenhet och i kommun

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 2 Folkbokföring på fastighet, lägenhet och i kommun Riksdagen godtar regeringens förslag om att folkbokföring ska ske i kommun och inte i församling och om distrikt inom folkbokföringen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkterna

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU32p1 Kassaregister i torg- och marknadshandeln

Votering: betänkande 2012/13:SkU32 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, förslagspunkt 1 Kassaregister i torg- och marknadshandeln Riksdagen antar 39 kap. 5 regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen 2011:1244Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:129 i denna del och avslår

2013-05-23

Omröstning 2012/13:SkU32p2 Utländska näringsidkare som saknar fast driftställe i Sverige

Votering: betänkande 2012/13:SkU32 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, förslagspunkt 2 Utländska näringsidkare som saknar fast driftställe i Sverige Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk12 och 2012/13:Sk13 yrkande 4. Datum: 2013-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2

2013-05-23

Omröstning 2012/13:SkU21p1 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag

Votering: betänkande 2012/13:SkU21 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk7 av Mats Pertoft m.fl. MP och 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2012/13:48

2013-04-17

Omröstning 2012/13:SkU33p1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT)

Votering: betänkande 2012/13:SkU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner FTTförslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner FTT Riksdagen beslutar

2013-04-11

Omröstning 2012/13:SkU16p2 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2012/13:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 2 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk207 av Caroline Szyber KD i denna del, 2012/13:Sk214 av Carina Herrstedt SD2012/13:Sk222 av Sten Bergheden M2012/13:Sk233 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson båda S2012/13:Sk234 av

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SkU16p12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2012/13:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk286 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein båda S2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 4 och 2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-03-27 Omröstning

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SkU16p11 HUS-avdrag

Votering: betänkande 2012/13:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 11 HUS-avdrag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk206 av Caroline Szyber KD2012/13:Sk221 av Sten Bergheden M2012/13:Sk229 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell båda KD2012/13:Sk242 av Irene Oskarsson KD2012/13:Sk245 av Jan R Andersson M2012/13:Sk257

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SkU16p3 Pensionsförsäkring m.m.

Votering: betänkande 2012/13:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 3 Pensionsförsäkring m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk213 av Johan Linander C2012/13:Sk226 av Jan Ertsborn FP2012/13:Sk251 av Jonas Jacobsson Gjörtler M2012/13:Sk310 av Lars Elinderson M2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg KD och 2012/13:Sk414 av David

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SkU16p14 Dubbelbeskattningsavtal

Votering: betänkande 2012/13:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 14 Dubbelbeskattningsavtal Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk218 av Tony Wiklander m.fl. SD yrkande 2. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SkU16p1 Översyn av skattesystemet

Votering: betänkande 2012/13:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 1 Översyn av skattesystemet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk207 av Caroline Szyber KD i denna del, 2012/13:Sk209 av Jacob Johnson m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sk241 av Pontus Haag M i denna del, 2012/13:Sk253 av Lars Johansson S och 2012/13:Sk438

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SkU16p13 Reseavdrag

Votering: betänkande 2012/13:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 13 Reseavdrag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk246 av Stina Bergström m.fl. MP2012/13:Sk301 av Hans Backman FP2012/13:Sk302 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster båda FP2012/13:Sk316 av Ann-Britt Åsebol M2012/13:Sk377 av Rickard Nordin C yrkandena

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SkU19p8 Trängselskatt

Votering: betänkande 2012/13:SkU19 Punktskatter, förslagspunkt 8 Trängselskatt Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk321, 2012/13:Sk328, 2012/13:Sk338, 2012/13:Sk378, 2012/13:Sk396, 2012/13:T7 yrkandena 1 och 2, 2012/13:T8 yrkande 5, 2012/13:T11 yrkande 24, 2012/13:T320 yrkande 17, 2012/13:T408 yrkande 3 och 2012/13:T508

2013-03-21

Omröstning 2012/13:SkU19p1 Energi- och koldioxidskatt, allmänt

Votering: betänkande 2012/13:SkU19 Punktskatter, förslagspunkt 1 Energi- och koldioxidskatt, allmänt Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk238, 2012/13:Sk268, 2012/13:Sk282 och 2012/13:Sk297. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-21