Dokument & lagar (384 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2544 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Promemoria 2007-06-04 Kulturdepartementet Rådets rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 16 Våldsamma dator- och TV-spel Rapport med sammanställning av svaren på frågeformulär utsänt till medlemsstaterna inklusive rådsslutsatser Dokument: 9651/07 DROIPEN 41 bifogas Questionnaire concerning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2544 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2543 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 15 Förslag till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2543 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2542 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 14 Förslag till Rådets rambeslut om vissa processuella rättigheter i brottmål inom Europeiska unionen Dokument: Har ännu inte presenterats något


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2542 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2541 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-05-30 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för integration och mångfald Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni Dagordningspunkt 9 Utkast till rådsslutsatser om förstärkning av integrationspolitiken i Europeiska unionen Dokument: 9894/07 MIGR 44 bifogas Bakgrund


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2541 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2540 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-05-30 Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni Dagordningspunkt 7b Kommissionens meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan Europeiska unionen och tredjeländer. Dokument: KOM 2007 248 slutlig.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2540 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2539 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-05-28 Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 7a Kommissionens meddelande om den övergripande strategin för migration genomförande i regioner öster och sydost om EU Dokument: KOM 2007 247 slutlig.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2539 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2538 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 6 b Gemensamma kommittén 2 b Förslag till rådets beslut om möjlighet till sökningar i informationssystemet för viseringar VIS för medlemsstaternas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2538 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2537 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 4 Integreringen av Prümfördraget i EU:s rättsordning: Förslag till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2537 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2536 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 3 Förslag till rådsbeslut om inrättande av en europeisk polisbyrå Europol Slutförande politisk överenskommelse om kapitel 1 i förslaget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2536 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 96 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2535 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet EU-enheten Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 2 Troliga A-punkter Dokument: Har ännu inte angivits. 1. Manual för EU:s kris- och katastrofsamordning Ansvarigt departement Försvarsdepartementet Dokument 9455/07 PROVCIV 71


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2535 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 128 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2534 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Kommenterad dagordning Ju2007/884/EU 2007-06-04 Justitiedepartementet EU-nämnden Riksdagen Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten RIF-rådet i Luxemburg den 12-13 juni 2007 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Se bifogad preliminär dagordning.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2534 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 188 kB)

utskottsdokument 2006/07:9E4

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:37 DATUM Fredagen den 1 juni 2007 TID 08:00 09:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 KU20 Granskningsbetänkande Utskottet fortsatte behandlingen av 2006/07:KU20 Granskningsbetänkande, avsnitten 3.4, 3.6, 5.1, 5.2 och 1.1. Ärendena bordlades. Vid protokollet

2007-06-01

EU-nämndens dokument 2006/07:A0B

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2006/07:29 DATUM 2007-06-01 TID 09.30 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2007-06-01

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2496 Till p. 3 (Ekofin)Från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning 2007-05-28 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 5 juni 2007 i Luxemburg enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 23 maj 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2496 Till p. 3 (Ekofin)Från Finansdepartementet (doc, 83 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2495 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Rådspromemoria 2007-05-24 Näringsdepartementet Rådets möte transporter den 6-8 juni 2007 Dagordningspunkt 16 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för utförande av luftfartstjänster i gemenskapen. Dokument: 9550/07 Tidigare dokument: 11829/06 AVIATION 109 CODEC 784, Fakta-PM Näringsdepartementet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2495 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 62 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2494 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Rådspromemoria 2007-06-01 Näringsdepartementet Rådets möte TTE rådet den 6-8 juni 2007 Dagordningspunkt 15 Rubrik: Förslag till ändring av förordning om gemensamma regler för civil luftfart och inrättandet av en luftfartssäkerhetsbyrå, EASA Dokument: 14903/05 AVIATION 179 CODEC 106 Tidigare dokument: 2005/0228, Fakta-PM


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2494 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2493 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Rådspromemoria 2007-05-24 Näringsdepartementet Rådets möte i Luxemburg den 8 juni Dagordningspunkt 14 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar R öppna/offentliga överläggningar, enligt Artikel 81c CRP rådet skall vid sitt möte den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2493 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 52 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2492 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Rådspromemoria 2007-05-24 Näringsdepartementet Rådets telekom- och post-transport- och energiministrarna möte den 6-8 juni 2007 Dagordningspunkt 9 e Rubrik: LRIT: Inrättande av en europeisk datacentral för långväga identifiering och spårning av fartyg Dokument: Inför Coreper 9882/07 LIMITE MAR 45 ENV 279 Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2492 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 50 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2491 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Rådspromemoria 2007-05-25 Näringsdepartementet Rådets telekom- och post, transport och energiministrarna möte den 6-8 juni 2007 Dagordningspunkt 9dRubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2491 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2490 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Rådspromemoria 2007-05-25 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Rådets möte transport, telekommunikation, post och energi den 68 juni 2007 Dagordningspunkt 9 cRubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2490 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 60 kB)