Dokument & lagar (14 320 träffar)

Motion 2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt bredda regeringens förslag till definition


Utskottsberedning: 2020/21:SoU2

Motion 2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även hälsofrämjande insatser ska ingå i primärvårdens


Utskottsberedning: 2020/21:SoU2

Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringens förslag 4 Vänsterpartiets övergripande kommentarer om inriktningen


Utskottsberedning: 2020/21:SoU2

Motion 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 127 kB)

Motion 2019/20:3628 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3628 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:172 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp att smittskyddsläkaren bistår


Utskottsberedning: 2019/20:SoU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2019/20:3628 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3628 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en konsekvent och långsiktig ekonomisk styrning av Inspektionen för


Utskottsberedning: 2019/20:SoU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3579 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3579 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska underrätta riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:SoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3579 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3579 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3575 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3575 av Lina Nordquist m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kommande oberoende utvärdering av de åtgärder


Utskottsberedning: 2019/20:SoU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3575 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3575 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3568 av Ulf Kristersson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen 2004:168 med de ändringarna


Utskottsberedning: 2019/20:SoU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:3545 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3545 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga begreppet särskilda skäl för att bevilja undantag från höjdbegränsningen och


Utskottsberedning: 2019/20:SoU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3545 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3545 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3531 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3531 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att bilstödet omfattar specialanpassade bilbarnstolar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:SoU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3531 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3531 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ett tilläggsdirektiv som syftar


Utskottsberedning: 2019/20:SoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastspänning med bälte av patienter under 18 år på sikt ska tas


Utskottsberedning: 2019/20:SoU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en nollvision när det gäller tvångsåtgärder för barn inom den


Utskottsberedning: 2019/20:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en långsiktig och patientsäker plan för att fasa ut bältesläggning som


Utskottsberedning: 2019/20:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3375 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3375 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öppenvårdspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3375 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3375 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3373 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3373 av Alexandra Anstrell m.fl. M Altruistiskt surrogatmödraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att klargöra hur en lagstiftning som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap kan införas i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3373 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3373 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh Om hedersförtryck, diskriminering segregation, kuturrelativism och rasism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att vidare kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet


Utskottsberedning: 2019/20:JuU23 2019/20:JuU29 2019/20:KrU8 2019/20:SoU12 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12 2019/20:UbU14 2019/20:UbU15 2019/20:UbU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 9 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2 Kvalitetssäkra skolans metoder 2.1 Inför evidensbaserade antimobbningsprogram 2.2 Vidga


Utskottsberedning: 2019/20:AU10 2019/20:FiU26 2019/20:KrU7 2019/20:KU1 2019/20:SfU17 2019/20:SoU9 2019/20:UbU1 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12 2019/20:UbU14 2019/20:UbU15 2019/20:UbU16 2019/20:UbU8
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 65 avslag

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 273 kB) Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 393 kB)

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. MP Åtgärder för ökad psykisk hälsa hos unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:KrU7 2019/20:SoU10 2019/20:SoU5 2019/20:SoU9 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12 2019/20:UbU15
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2834 av Fredrik Schulte M Ökad valfrihet i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella regler för vårdval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26 2019/20:SoU11 2019/20:SoU4 2019/20:UbU10 2019/20:UbU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 96 kB)