Dokument & lagar (14 497 träffar)

Riksdagsskrivelse 2019/20:370

Riksdagsskrivelse 2019/20:370 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 juni 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-06-30

Riksdagsskrivelse 2019/20:370 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:370 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:360

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:360 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU25 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:360 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:360 (pdf, 50 kB)

Motion 2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt bredda regeringens förslag till definition


Utskottsberedning: 2020/21:SoU2

Motion 2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även hälsofrämjande insatser ska ingå i primärvårdens


Utskottsberedning: 2020/21:SoU2

Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringens förslag 4 Vänsterpartiets övergripande kommentarer om inriktningen


Utskottsberedning: 2020/21:SoU2

Motion 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:311

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:311 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU18 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:311 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:311 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:310

Riksdagsskrivelse 2019/20:310 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU17 Förbättrade möjligheter till bilstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:310 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:310 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:309

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:309 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:309 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:309 (pdf, 48 kB)

Motion 2019/20:3628 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3628 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:172 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp att smittskyddsläkaren bistår


Utskottsberedning: 2019/20:SoU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2019/20:3628 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3628 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:291

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:291 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU24 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:291 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:291 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:290

Riksdagsskrivelse 2019/20:290 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU19 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:290 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:290 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:289

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:289 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:289 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:289 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:275

Riksdagsskrivelse 2019/20:275 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU11 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:275 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:275 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:270

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:270 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU15 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:270 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:270 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:263

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:263 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU23 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 maj 2020 Andreas Norlén Claes

2020-05-14

Riksdagsskrivelse 2019/20:263 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:263 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:262

Riksdagsskrivelse 2019/20:262 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU22 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 maj 2020 Andreas Norlén Claes

2020-05-14

Riksdagsskrivelse 2019/20:262 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:262 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:216

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:216 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU14 Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:216 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:216 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:215

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:215 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU21 Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:215 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:215 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:214

Riksdagsskrivelse 2019/20:214 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU20 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:214 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:214 (pdf, 49 kB)

Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en konsekvent och långsiktig ekonomisk styrning av Inspektionen för


Utskottsberedning: 2019/20:SoU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)