Dokument & lagar (14 385 träffar)

Motion 2019/20:3224 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3224 av Markus Wiechel m.fl. SD Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur arvsfonden fungerar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3224 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3224 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3210 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3210 av Markus Wiechel m.fl. SD Åtgärder för att minska rökning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av dold tobaksförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3210 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3210 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3209 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3209 av Markus Wiechel m.fl. SD Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte bestraffa personer som på ett fördelaktigt sätt använt sig av cannabis- och hampapreparat för att lindra en svår


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2019/20:3209 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3209 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:3207 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3207 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett regeringsuppdrag till exempelvis Folkhälsomyndigheten om en nationell strategi för nutrition och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3207 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3207 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3206 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3206 av Markus Wiechel och Sara Gille båda SD Valfrihet för äldre oavsett kommun Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga kommuner i Sverige bör erbjuda kommuninvånare valfrihet inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3206 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3206 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3203 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3203 av Markus Wiechel m.fl. SD Suicidpreventiva åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer som arbetar för att förebygga och förhindra suicid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2019/20:3203 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3203 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3197 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3197 av Markus Wiechel m.fl. SD Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bekämpa hemlöshet och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3197 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3197 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3196 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3196 av Markus Wiechel m.fl. SD Cancerpreventiv kost Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell garanti för kostrådgivning för cancerpatienter i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3196 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3196 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3189 av Mats Green m.fl. M Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka deltagandet på arbetsmarknaden bland utrikes födda kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: AU JuU KrU SfU SkU SoU UbU

Motion 2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 159 kB)

Motion 2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. S Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa mellanvårdsinsatser i psykiatrin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3154 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3154 av Markus Wiechel SD Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under riksdagsåret 2017/18 riktades ett antal tillkännagivanden


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3154 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3154 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3142 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3142 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Ökad organdonation och fler blodgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ökad organdonation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3142 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3142 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3130 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3130 av Anders Österberg m.fl. S Jämlik tandvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en tandvårdsreform och inriktningen för tandvårdsutredningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Munhälsan påverkar det som händer


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3130 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3130 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3126 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:3126 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard båda M Anmälningsplikt gällande ofödda barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av socialtjänstlagen så att anmälningsplikt också ska omfatta gravida kvinnor med ofödda barn och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3126 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3126 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. C En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum Stärkt patientlag för att korta köerna Förbättrad information om väntetider inför behandling


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 145 kB)

Motion 2019/20:3098 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3098 av Noria Manouchi M Legalisering av surrogatmoderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra surrogatmoderskap lagligt i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje kvinnas rätt till sin kropp bör vara en självklarhet


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3098 av Noria Manouchi (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3098 av Noria Manouchi (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3071 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3071 av Barbro Westerholm m.fl. L Värdegrund och prioriteringsprinciper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utveckling av en gemensam värdegrund och gemensamma prioriteringsprinciper inom hälso- och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3071 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3071 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3008 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3008 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3008 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3008 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:3007 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3007 av Edward Riedl M Centrum för samisk hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta Västerbottens Region instifta ett centrum för samisk hälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Västerbotten


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3007 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3007 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:3006 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3006 av Edward Riedl M Cancerscreening Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja användandet av förebyggande cancerscreening och tillkännager detta för regeringen. Motivering En av de allra viktigaste faktorerna för att maximera chanserna


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3006 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3006 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)