Dokument & lagar (14 393 träffar)

Motion 2019/20:3006 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3006 av Edward Riedl M Cancerscreening Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja användandet av förebyggande cancerscreening och tillkännager detta för regeringen. Motivering En av de allra viktigaste faktorerna för att maximera chanserna


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3006 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3006 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3005 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3005 av Edward Riedl M Tester av artärstelhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa tester av artärstelhet på landets vårdcentraler och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den vanligaste dödsorsaken


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3005 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3005 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3003 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3003 av Edward Riedl M Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell sköldkörtelstrategi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över 450 000 svenskar är diagnostiserade


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3003 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3003 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3002 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3002 av Edward Riedl M Kontroll i fråga om assistansersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skärpa kontrollerna i fråga om assistansersättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:3002 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3002 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2996 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2996 av Edward Riedl M Möjlighet till upphävande av sekretess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att få myndigheter att tydligare upplysa om den enskildes möjligheter att ge samtycke till kommentering av sekretessbelagda


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2996 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2996 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2981 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2981 av Edward Riedl M Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Produktion av öl, vin och cider ökar i Sverige, och ofta


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2981 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2981 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2931 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2931 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg båda SD Missbruk i olika former måste tas på större allvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för mer forskning kring andra typer av missbruk än de vanligaste och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2019/20:2931 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2931 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Stärk hjärt-kärlsjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan i syfte att stärka hjärt-kärlsjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En bättre start i livet insatser för socialt utsatta barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utöka rätten till förskola för barn vars föräldrar får försörjningsstöd


Utskottsberedning: JuU SoU UbU 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 154 kB)

Motion 2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Psykiatrin korta köerna och stärk det förebyggande arbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram och genomföra en nationell strategi i syfte att stärka psykiatrin och tillkännager detta


Utskottsberedning: AU SoU UbU

Motion 2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:2926 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2926 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Stärk seniorers livskvalitet trygg äldreomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella kvalitetskrav och kvalitetskontrakt för äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2019/20:2926 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2926 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 122 kB)

Motion 2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Nationell handlingsplan för socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram och genomföra en nationell handlingsplan i syfte att stärka socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: JuU SoU

Motion 2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 135 kB)

Motion 2019/20:2924 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2924 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En trygg diabetesvård i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra efterlevnaden av de nationella riktlinjerna för diabetesvård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2924 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:2924 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2923 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2923 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de olika tandvårdsstöden i syfte att se över att stöden når de grupper


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2923 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2923 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Motion 2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Stärk vårdens medarbetare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram och genomföra en nationell kompetens- och personalförsörjningsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU SoU

Motion 2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Riv hinder för digitalisering av hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra lagstiftningen och ge juridisk vägledning till vårdens aktörer och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:2920 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2920 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Patientsäker vård av hög kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkta, breddade och utvecklade kömiljarder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UbU 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:2920 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:2920 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 136 kB)

Motion 2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Stärk migränvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram och genomföra nationella riktlinjer gällande migränvård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2019/20:2918 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2918 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Ett samlat omhändertagande av de mest sjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa fast läkare och samordning av vårdteam och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2918 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2918 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 134 kB)

Motion 2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Ett hälsosammare och hållbart Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram och genomföra en nationell hälsofrämjande strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 144 kB)