Dokument & lagar (14 392 träffar)

Motion 2019/20:2910 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2910 av Edward Riedl M Framtidens infektioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi i förebyggandet av framtidens infektionssjukdomar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vår samtids vanligaste dödsorsaker


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2910 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2910 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2901 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2901 av Edward Riedl M Organdonationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om organdonationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med organdonation kan många räddas till fortsatt liv. Idag kan du förmedla din vilja i donationsregistret,


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2901 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2901 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2889 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2889 av Boriana Åberg M Reformera alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa begreppet vinprovning i alkohollagen 2010:1622 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2889 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2889 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2888 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2888 av Boriana Åberg M Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som befinner sig illegalt i


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2888 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2888 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2887 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2887 av Boriana Åberg M Riskerna med kusingifte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid besök på mödravårdscentralen fråga blivande föräldrar om släktband och informera om riskerna med kusingifte och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2887 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2887 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2886 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2886 av Boriana Åberg M Tydligare regler kring ingrepp i estetiskt syfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt tillse att samma krav ställs på dem som utför kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte som på dem som utför


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2886 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2886 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2860 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2860 av Rasmus Ling MP Skademinimering i tobakspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet inom tobakspolitiken bör vara skademinimering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Även om cigarrettrökning är något som


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2860 av Rasmus Ling (MP) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2860 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2855 av Jonas Eriksson MP Rätt till rökfritt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med förslag på hur boende ska kunna fredas från ofrivillig passiv rökning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult båda MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2849 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2849 av Jonas Eriksson MP Stärk möjligheten att ge stöd till barn som far illa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka barnperspektivet och barns rättigheter, inte minst rätten att göra sin röst hörd på individnivå och övergripande


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2849 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:2849 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:2848 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2848 av Jonas Eriksson MP Ge individer och anhöriga initiativrätt till SIP, samordnad individuell plan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av tillägg ur ett individ- och anhörigperspektiv i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2848 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2848 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2843 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2843 av Boriana Åberg M Avskaffa Systembolaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Systembolagets monopol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Systembolaget grundades 1955 för att begränsa alkoholens negativa inverkningar


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2843 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2843 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. M Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge i uppdrag att brett och samlat utreda vården i syfte att ta fram en ny modell för svensk hälso- och sjukvård


Utskottsberedning: SoU UbU 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 175 kB)

Motion 2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. M Social rörlighet och bättre möjligheter för socialt utsatta barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade befogenheter för lärare och rektorer vad gäller beslut om särskilda undervisningsgrupper och


Utskottsberedning: AU JuU SoU UbU 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 93 kB) Motion 2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 167 kB)

Motion 2019/20:2821 av Tina Acketoft och Joar Forssell (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:2821 av Tina Acketoft och Joar Forssell båda L Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att, efter att utredningen om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker slutförts, pröva förutsättningarna att


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2821 av Tina Acketoft och Joar Forssell (båda L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2821 av Tina Acketoft och Joar Forssell (båda L) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2812 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2812 av Mikael Oscarsson KD Utredning om könsdysfori Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att utreda och ta fram grundläggande information gällande könsdysfori och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2812 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2812 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:2808 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2808 av Mikael Oscarsson KD Nya riktlinjer för fosterdiagnostik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införlivandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i nya riktlinjer kring fosterdiagnostik och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2808 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2808 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. L Folkhälsofrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spridning av kunskap om spelmissbruk och spelberoende och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 100 kB)

Motion 2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Inledning Ekonomisk trygghet för barn och familjer Besök hos mödravården Graviditetspenning Bidrag till förstföderskor Slopad kvotering av föräldraförsäkringen Ökad flexibilitet


Utskottsberedning: AU CU JuU SfU SoU UbU

Motion 2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 161 kB)

Motion 2019/20:2780 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2780 av Christina Östberg SD TBE-vaccinering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att låta vaccineringen i särskilt drabbade områden vara kostnadsfri och tillkännager detta för regeringen. Motivering Några områden i Sverige


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2780 av Christina Östberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2780 av Christina Östberg (SD) (pdf, 71 kB)