Dokument & lagar (14 392 träffar)

Motion 2019/20:2612 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2612 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson båda S Ge socialtjänsten bättre verktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge socialtjänsten bättre verktyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett av världens bästa


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2612 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2612 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2611 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2611 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Hemtjänstdeltidsbrandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka attraktiviteten inom vissa yrkesgrupper och samtidigt överväga hur tillgången på deltidsbrandmän kan ökas


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2611 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2611 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2603 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2603 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över de försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2603 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2603 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2601 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2601 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Möjligheten att fritt välja vård i Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över patienters möjligheter att själva få välja vård i Norden och tillkännager detta för

2019-10-03

Motion 2019/20:2601 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2601 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2600 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2600 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förenkla hanteringen av anmälningar som organdonator och fortsätta att upplysa om vikten av att anmäla sig som


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2600 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2600 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2599 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2599 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Jämförelser i omsorgen som speglar äldres behov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen där äldres rättigheter till goda levnadsvillkor ingår och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2599 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2599 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2596 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2596 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Angående ambulanshelikoptrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en nordisk samordning av den luftburna ambulanshelikopterverksamheten och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2596 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2596 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2595 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2595 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att både uppmärksamma och motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2595 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2595 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2594 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2594 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Vaccinationsprogram för seniorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna avseende influensavaccination mot influensa och pneumokockinfektion som ett särskilt


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2594 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2594 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2591 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2591 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Omotiverade åldersgränser för screening av sjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inkludera alla åldersgrupper i screeningundersökningar och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2591 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2591 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2583 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2583 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Äldres valfrihet i omsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom att stimulera till bättre jämförelser mellan verksamheter så att de


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2583 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2583 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2580 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2580 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Behov av äldrecoacher Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att stärka äldres inflytande och valfrihet i omsorgen gällande äldrecoacher och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2580 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2580 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utsatta EU-medborgare Innehåll 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2.1 Utsatta EU-medborgare 2.2 Bakgrund 2.3 Diskriminering och fattigdom 3 Nationellt ansvar 3.1 Uppehållsrätt 3.2 Boende 3.3 Rätt till skolgång 3.4 Rätt till sfi 3.5 Rätt till


Utskottsberedning: JuU KU SkU SoU UbU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 108 kB) Motion 2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 190 kB)

Motion 2019/20:2575 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2575 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Statliga kvalitetsgränser och kännbara sanktioner för en bättre äldreomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa statliga kvalitetsgränser


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2575 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2575 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2574 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2574 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Hörselinstruktörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av hur stödet till människor med nedsatt hörsel via hörselinstruktörer kan fungera bättre


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2574 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2574 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2573 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2573 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Öka patientsäkerheten vid ambulanstransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra det enklare för ambulanspersonal att vid behov gå in och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2573 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2573 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2572 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2572 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. M Fortsatt utveckling av vård och omsorg i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla vård och omsorg i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2572 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2572 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2570 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2570 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Farmaceuter i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektivisera besöken i primärvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet besök på vårdcentraler


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2570 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2570 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2549 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2549 av Kristina Yngwe C Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Skåne till provlän för gårdsförsäljning av öl och vin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska besöksnäringen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2549 av Kristina Yngwe (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2549 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2547 av Magnus Ek (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2547 av Magnus Ek C Alkohollagstiftning som i Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i likhet med Finland tillåta matbutiker att sälja varor med en alkoholhalt på upp till 5,5 procent och småbryggerier att


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2547 av Magnus Ek (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2547 av Magnus Ek (C) (pdf, 69 kB)