Dokument & lagar (16 105 träffar)

Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt M En patientsäkerhetslag på patientens sida Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en patientsäkerhetslag på patientens sida och tillkännager detta för regeringen. Motivering Målet för Hälso- och sjukvården är enligt


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt M Gårdsförsäljning av öl och vin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av öl och vin och tillkännager detta för regeringen. Motivering I mer än femton år är har frågan om gårdsförsäljning varit


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt M Förbättrad psykisk hälsa för transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad psykisk hälsa för transpersoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om könsfastställelse är sedan


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. M Altruistiskt surrogatmödraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att klargöra hur en lagstiftning som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap kan införas i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. SD Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under riksdagsåret 2017/18 riktades ett antal


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3659 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3659 av Roger Hedlund SD Ny lag om tvingande vård av vårdnadshavare LVV Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en ny lagstiftning i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunernas


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3659 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3659 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi MP Diskriminering i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge IVO i uppdrag att kartlägga diskriminering inom vården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. MP Tandvård för våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi löser tandvårdssituationen för våldsutsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor som utsätts


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. MP Hälso- och sjukvård Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Behov av sjukvård är ej statiskt folkhälsa kräver ständig analys Erfarenheter från Covid-19 Hälsofrämjande perspektiv och jämlik hälsa Genusperspektiv på vården behovet av jämställd


Utskottsberedning: NU SfU SoU UbU

Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) (docx, 126 kB) Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) (pdf, 199 kB)

Motion 2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3611 av Cecilia Widegren M Skönhetsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa att brukare och utförare kan känna sig trygga och verka i en miljö präglad av rättssäkerhet såväl som etisk


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3610 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3610 av Cecilia Widegren M Narkotikapolisens krav på familjeklassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare uppmana regeringen att se över vilka nya åtgärder som bör övervägas, förutom tidigare väl kända tillkännagivanden, för


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3610 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3610 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt SD Reformera äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda hur en reformering av äldreomsorgen bör genomföras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ädelreformen år


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint båda M Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningar för personlig assistans att utvecklas och tillkännager detta


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (pdf, 104 kB)

Motion 2020/21:3570 av Alexandra Anstrell (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3570 av Alexandra Anstrell M Bättre mat för våra äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mat som serveras våra äldre ska vara god, näringsriktig, hållbar och säker i en trivsam miljö med matglädje och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3570 av Alexandra Anstrell (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3570 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3569 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3569 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus båda M Generell tillståndsplikt oavsett utförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare för att bedriva verksamhet


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3569 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3569 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3557 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3557 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol båda M Fler överlevare när fler donerar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara obligatoriskt att ta ställning till organdonation för att få körkortstillstånd och förnyat körkort


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3557 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3557 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3548 av Yasmine Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3548 av Yasmine Eriksson SD Insatser mot hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att stötta kommunerna i arbetet mot hemlöshet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3548 av Yasmine Eriksson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3548 av Yasmine Eriksson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3547 av Yasmine Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3547 av Yasmine Eriksson SD Förändring av donationsregistret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra donationsregistret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Transplantation av organ och vävnader är livsavgörande för


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3547 av Yasmine Eriksson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3547 av Yasmine Eriksson (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för år 2021 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SfU 2020/21:SoU1

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:3513 av Alexandra Anstrell (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3513 av Alexandra Anstrell M Register över och kvalitetsuppföljning av familjehem och jourhem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett nationellt register över familje- och jourhem och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3513 av Alexandra Anstrell (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3513 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 69 kB)