Dokument & lagar (380 träffar)

Proposition 1917:377

Kungl. Maj:tx nåd. skrivelse Nr 377. 1 Nr 377. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsrådsledamot att utöva den befattning med riksdagsår enden, som enligt 46 i riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet given Stockholms slott den 26 oktober 1917. Kungl. Maj:t vill härmed

1917-10-26

Proposition 1917:377 (pdf, 192 kB)

Proposition 1917:376

Kungl. Maj:ta nåd. proposition nr 370. 1 Nr 376. Kungl. Maj:ts nadiga proposition till riksdagen angående beredande av kredit för bedrivande av statens verksamhet i fråga om meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara given Stockholms slott den 8 juni 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1917-06-08

Proposition 1917:376 (pdf, 263 kB)

Proposition 1917:375

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 375. 5 Nr 375. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande a.v vissa kostnader för sjöförsvaret, som avses i 63 regeringsformen, m. rn.given Stockholms slott den 1 juni 1917. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1917-06-01

Proposition 1917:375 (pdf, 237 kB)

Proposition 1917:374

KängMaj:ts nåd. proposition nr 374. 1 Nr 374. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av vissa kostnader för lånt/ör svar et, som avses i 63 regeringsformen, m. m.given Stockholms slott den 1 juni 1917. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1917-06-01

Proposition 1917:374 (pdf, 270 kB)

Proposition 1917:373

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 373. 1 Nr 373. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års riksstat in. in.given Stockholms slott den 1 juni 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t, med

1917-06-01

Proposition 1917:373 (pdf, 2427 kB)

Proposition 1917:371

Kunql. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 371. 1 Nr 371. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag innefattande tillfälligt undantag från gällande inskränkningar i rätten att använda sparbanks vinst given Stockholms slott den 19 maj 1917. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda

1917-05-19

Proposition 1917:371 (pdf, 792 kB)

Proposition 1917:368

KungMaj:tf nåd. proposition, nr 368. 1 Nr 368. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ändrad lydelse av 2 4:o tryckfrihetsförordningen given Stockholms slott den 19 maj 1917. Under åberopande av bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed till riksdagens prövning i grundlagsenlig

1917-05-19

Proposition 1917:368 (pdf, 518 kB)

Proposition 1917:366

Kungl. Maj:tv nåd. proposition nr 36tö. 1 Nr 366. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 11 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.given Stockholms slott den 19 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet

1917-05-19

Proposition 1917:366 (pdf, 387 kB)

Proposition 1917:365

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 365. 1 Nr 315. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag med viss föreskrift angående handel med varor, för vilka bestämts högsta pris given Stockholms slott den 19 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl.

1917-05-19

Proposition 1917:365 (pdf, 521 kB)

Proposition 1917:364

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 364. 1 Nr 364. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4, 34, 35, 44, 45, 50, 52, 55, 63, 64, 70 och 80 i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet given Stockholms slott den 15 maj 1917. Under

1917-05-15

Proposition 1917:364 (pdf, 983 kB)

Proposition 1917:239

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 239. 1 Nr 239. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om överflyttande å landsfiskal av kronofogde åliggande bestyr in. m.given Stockholms slott den 15 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1917-05-15

Proposition 1917:239 (pdf, 2694 kB)

Proposition 1917:372

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 372. 1 Nr m. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående bidrag till tullstatens enskilda pensionsinrättning given Stockholms slott den 12 maj 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1917-05-12

Proposition 1917:372 (pdf, 226 kB)

Proposition 1917:369

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 369. 1 Nr 369. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande av rörelsekapital för 1917 års bränslekommissions vedanskaffning under innevarande år given Stockholms slott den 12 maj 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1917-05-12

Proposition 1917:369 (pdf, 634 kB)

Proposition 1917:362

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 362. 1 Nr 362. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förändrade bestämmelser för trafikaktiebolaget Grängesberg Oxelösunds export av malm från Grängesbergs malmfält given Stockholms slott den 12 maj 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1917-05-12

Proposition 1917:362 (pdf, 344 kB)

Proposition 1917:370

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 370. 1 Nr 370. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för anordnande av spannmålslag erhus och fryshus given Stockholms slott den 22 maj 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1917-05-11

Proposition 1917:370 (pdf, 2838 kB)

Proposition 1917:359

Kungl. Maj:t nåd. proposition nr 359. Nr 359. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om inskränkande eller nedläggande av skogsarbete eller industriell drift under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden given Stockholms slott den 9 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet

1917-05-09

Proposition 1917:359 (pdf, 534 kB)

Proposition 1917:363

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 869. 1 Nr 363. Kungi. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 14:o i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt given Stockholms slott den 7 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl.

1917-05-07

Proposition 1917:363 (pdf, 514 kB)

Proposition 1917:360

ttnngl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 860. 1 Nr 360. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till arbetslöshetens bekämpande given Stockholms slott den 7 maj 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1917-05-07

Proposition 1917:360 (pdf, 698 kB)

Proposition 1917:358

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 358. 1 Nr 358. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående arbetsnämnder-given Stockholms slott den 7 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1917-05-07

Proposition 1917:358 (pdf, 749 kB)

Proposition 1917:354

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 354. 1 Nr 354. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående höjning av anslaget till kostnader för taxering till skatt å inkomst och förmögenhet given Stockholms slott den 7 maj 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1917-05-07

Proposition 1917:354 (pdf, 472 kB)