Dokument & lagar (92 träffar)

utskottsdokument 2013/14:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-03-06 TID 09.1909.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:26. 2 Granskningsärende 4 Regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet Utskottet behandlade

2014-03-06

utskottsdokument 2013/14:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-03-11 TID 11.3311.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:27. 2 Fråga om utlämnande av allmänna handlingar Utskottet behandlade begäran om att få ut vissa handlingar

2014-03-11

utskottsdokument 2013/14:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-02-18 TID 12.4212.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:21. 2 Granskningsärende 1 Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige

2014-02-18

utskottsdokument 2013/14:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-02-06 TID 09.5510.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:20. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in fem anmälningar. Begäran om granskning

2014-02-06

utskottsdokument 2013/14:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-02-20 TID 09.3509.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:22. 2 Granskningsärendena 3 och 8 Förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel

2014-02-20

utskottsdokument 2013/14:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-02-25 TID 11.2311.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23. 2 Granskningsärendena 3 och 8 Förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel

2014-02-25

utskottsdokument 2013/14:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-03-04 TID 11.5512.10 12.1312.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:25. 2 Granskningsärende 4 Regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet Utskottet

2014-03-04

utskottsdokument 2013/14:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-04 TID 11.1911.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2014-02-04

utskottsdokument 2013/14:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-01-30 TID 09.0809.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:18. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2014-01-30

utskottsdokument 2013/14:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-01-28 TID 11.0511.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:17. 2 Granskningsärende 2 Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet

2014-01-28

utskottsdokument 2013/14:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-23 TID 09.3209.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 2 Granskningsärende 2 Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet

2014-01-23

utskottsdokument 2013/14:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-21 TID 12.1412.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Granskningsärende 2 Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet

2014-01-21

utskottsdokument 2013/14:2BECD0

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 09.1609.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Bordläggning Utskottet beslutade att bordlägga samtliga ärenden på föredragningslistan. Vid protokollet Justerat  2013-09-24 Peter Eriksson KONSTITUTIONSUTSKOTTET

2013-09-19

utskottsdokument 2013/14:2C3B0A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-19 TID 10.5111.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8. 2 Anmälning Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning

2013-11-19

utskottsdokument 2013/14:2C3C2A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-26 TID 12.0412.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet

2013-11-26

utskottsdokument 2013/14:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-05 TID 10.1110.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade

2013-12-05

utskottsdokument 2013/14:2C2F9E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-24 TID 12.1712.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:1. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet beslutade att inleda en granskning

2013-09-24

utskottsdokument 2013/14:2C3081

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-17 TID 09:2709:53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. 2 Anmälningar Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om

2013-10-17

utskottsdokument 2013/14:2C378E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-07 TID 09:4609:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Samordningsfunktionen i Statsrådsberedningen Utskottet behandlade granskningsärendet samordningsfunktionen

2013-11-07

utskottsdokument 2013/14:2C37E1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-14 TID 09.3510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Viss sekretessprövning inom Regeringskansliet Utskottet behandlade granskningsärendet viss sekretessprövning

2013-11-14