Dokument & lagar (13 träffar)

Yttrande 2016/17:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU3y Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling och eventuella motioner. Med anledning av propositionen har motion 2016/17:3686

2017-04-25

Yttrande 2016/17:AU3y (pdf, 169 kB)

Yttrande 2016/17:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 Förslag

2016-10-26

Yttrande 2016/17:AU1y (pdf, 337 kB)

Yttrande 2016/17:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU2y Nytt regelverk om upphandling Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling och eventuella motioner. Med anledning av propositionen har motionerna 2016/17:30

2016-10-11

Yttrande 2016/17:AU2y (pdf, 170 kB)

Yttrande 2007/08:AU3y

2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 17 april 2008 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition

2008-05-23

Yttrande 2007/08:AU3y (pdf, 97 kB)

Yttrande 2007/08:AU2y

2007/08:AU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 mars 2008 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över

2008-05-13

Yttrande 2007/08:AU2y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2007/08:AU1y

2007/08:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 2008 volym

2007-11-06

Yttrande 2007/08:AU1y (pdf, 299 kB)

Yttrande 1980/81:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:1 y över motioner om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Till justitieutskottet Genom beslut den 13 maj 1980 har justitieutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över motionerna 1979/80:1120

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU1 (pdf, 371 kB)

Yttrande 1980/81:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:4 y om lokaliseringen av den civila pilotutbildningen prop. 1980/81:6 Till trafikutskottet Sedan trafikutskottet den 6 november 1980 med ändring av ett tidigare beslut i motsatt riktning berett arbetsmarknadsutskottet

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU4 (pdf, 194 kB)

Yttrande 1980/81:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:2 y över proposition 1979/80:138 om åtgärder för försörjningsberedskapen på textilfiber- och bomullsgarnsområdena Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU2 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1980/81:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:5 y över proposition 1980/81:20 såvitt avser lokaliseringen av Sveriges Utbildningsradio AB jämte motion Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU5 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1980/81:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:3 y över en motion med förslag om sysselsättningsskapande åtgärder i Bergs kommun Till civilutskottet Civilutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1980/81:55 av Eivor Nilson

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU3 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1980/81:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:7 y över  ett  förslag till  lag  om  tidsbegränsning av  anställning av marknadssekreterare m. fl. Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett i

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU7 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1980/81:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:6 y över motioner om slopande av rätt till avdrag vid inkomsttaxering för s. k. allmänna skadestånd enligt arbetsrättsliga lagar Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU6 (pdf, 161 kB)