Dokument & lagar (10 träffar)

Yttrande 2016/17:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU3y Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling och eventuella motioner. Med anledning av propositionen har motion 2016/17:3686

2017-04-25

Yttrande 2016/17:AU3y (pdf, 169 kB)

Yttrande 2016/17:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 Förslag

2016-10-26

Yttrande 2016/17:AU1y (pdf, 337 kB)

Yttrande 2016/17:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU2y Nytt regelverk om upphandling Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling och eventuella motioner. Med anledning av propositionen har motionerna 2016/17:30

2016-10-11

Yttrande 2016/17:AU2y (pdf, 170 kB)

Yttrande 2007/08:AU3y

2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 17 april 2008 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition

2008-05-23

Yttrande 2007/08:AU3y (pdf, 97 kB)

Yttrande 2007/08:AU2y

2007/08:AU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 mars 2008 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över

2008-05-13

Yttrande 2007/08:AU2y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2007/08:AU1y

2007/08:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 2008 volym

2007-11-06

Yttrande 2007/08:AU1y (pdf, 299 kB)

Yttrande 1986/87:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:4 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95, bil. 9 AU 1986/87:4 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande med anledning av proposition 1986/87:95

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU4 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1986/87:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:3y om ledning av den statliga förvaltningen prop. 1986/87:99 AU 1986/87:3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över proposition 1986/87:99 öm ledning

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU3 (pdf, 652 kB)

Yttrande 1986/87:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:2y om anslag för budgetåret 1987/88 till Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil-och  1Q86/87-2 konfektionsindustrierna Till näringsutskottet Regeringen har i årets budgetproposition, bilaga 12, för nästa budgetår

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU2 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1986/87:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:ly om höjning av arbetsmarknadsavgiften AU 1986/87: ly Till socialförsäkringsutskottet I detta yttrande behandlas två skilda frågor. Den ena gäller arbetsmarknadsavgiften enligt lagen om socialavgifter, den andra

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU1 (pdf, 123 kB)