Dokument & lagar (14 träffar)

Yttrande 2016/17:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU3y Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling och eventuella motioner. Med anledning av propositionen har motion 2016/17:3686

2017-04-25

Yttrande 2016/17:AU3y (pdf, 169 kB)

Yttrande 2016/17:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 Förslag

2016-10-26

Yttrande 2016/17:AU1y (pdf, 337 kB)

Yttrande 2016/17:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU2y Nytt regelverk om upphandling Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling och eventuella motioner. Med anledning av propositionen har motionerna 2016/17:30

2016-10-11

Yttrande 2016/17:AU2y (pdf, 170 kB)

Yttrande 2007/08:AU3y

2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 17 april 2008 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition

2008-05-23

Yttrande 2007/08:AU3y (pdf, 97 kB)

Yttrande 2007/08:AU2y

2007/08:AU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 mars 2008 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över

2008-05-13

Yttrande 2007/08:AU2y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2007/08:AU1y

2007/08:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 2008 volym

2007-11-06

Yttrande 2007/08:AU1y (pdf, 299 kB)

Yttrande 1993/94:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AUly Konsekvensanalyser i regeringens propositioner Till konstitutionsutskottet Arbetsmarknadsutekottet har berette tillSlle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner avlämnade

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU1 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1993/94:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU4y Resurser till naturvård 1993/94 AU4y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motionerna 1993/94:Jo607 av Tuve Skånberg kdsI993/94:Jo653

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU4 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1993/94:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU3y Arbetsmarknadspolitiska medel till skogspolitiken 1993/94 AU3y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motion 1993/94:Jo311 av Margareta

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU3 (pdf, 102 kB)

Yttrande 1993/94:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU2y En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området 1993/94 AU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett arbefemarknadsufekottet tillSlle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU2 (pdf, 340 kB)

Yttrande 1993/94:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU7y Förändringar i lönegarantisystemet Till lagutskottet Lagufekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet jämte de motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU7 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1993/94:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU6y Delad makt delat ansvar föräldraförsäkringen 1993/94 AU6y Till socialförsäkringsutskottet Inledning Till arbetsmarknadsutekottet har hänvisate regeringens proposition 1993/94:147 om jämställdhetepolitiken. Propositionen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU6 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1993/94:AU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU8y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbefemarknadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition  1993/94:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU8 (pdf, 1804 kB)

Yttrande 1993/94:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU5y Ledighet för vård av barn Till socialutskottet Socialutekottet har berett arbetemarknadsutekottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag jämte motioner. Utskottet yttrar sig i det

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU5 (pdf, 273 kB)