Dokument & lagar (226 träffar)

utskottsdokument 2006/07:VTNP6SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM Torsdagen den 16 november 2006 TID 9.40 9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordförandebyte I ordförandens och vice ordförandens frånvaro leddes sammanträdet av Ingvar Svensson. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

2006-11-16

Kommittéberättelse N 2006:15 utredningen, se dir. 2006:115

Utredningen om genomförande av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete N 2006:15 Beteckning N 2006:15 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:115

2006-11-16

Yttrande 2006/07:KrU2y

Tilläggsbudget II för 2006 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och

2006-11-15

Yttrande 2006/07:KU1y

Ram för utgiftsområde 1 Rikets

2006-11-15

Yttrande 2006/07:KU1y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2006/07:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2006/07:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över de delar av budgetpropositionen för 2007 volym 1 jämte motioner som berör socialförsäkringsutskottets ansvarsområde.

2006-11-14

Yttrande 2006/07:SfU1y (pdf, 145 kB)

Yttrande 2006/07:KrU1y

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och

2006-11-14

Yttrande 2006/07:KrU1y (pdf, 28 kB)

utskottsdokument 2006/07:KICP6SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM Tisdagen den 14 november 2006 TID 11.48 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 november justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att svar inkommit från Regeringskansliet i

2006-11-14

EU-nämndens dokument 2006/07:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2006/07:6 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-11-10 Sammanträdestid: 09:30-14:10 Närvarande: se bilaga 1 6.1 Nämnden godkänner att kanslichef Ann Närvaro Dismorr, riksdagens internationella kansli, kanslichef Ingemar Wahlberg, försvars- utskottet, biträdande kammarsekreterare Charlotte Rydell,

2006-11-10

EU-nämndens dokument 2006/07:6 (pdf, 465 kB)

utskottsdokument 2006/07:ECWL6SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM Torsdagen den 9 november 2006 TID 10.23 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 oktober 2006 justerades. 2 Inkomna granskningsanmälningar Kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälningar

2006-11-09

Kommittéberättelse UD 2006:04 utredningen, se dir. 2006:111 och dir. 2007:113

Statsimmunitet i svensk rätt UD 2006:04 Beteckning UD 2006:04 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2008-02-28 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:111 och dir. 2007:113 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2006-11-09

Kommittéberättelse U 2006:E

Skollagsberedningen U 2006:E Beteckning U 2006:E Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Senast ändrad 2010-09-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-07 Direktiv för Lokal Sammansättning Projektledare: Elfstadius, Nils-Erik, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2007-09-14

2006-11-07

Kommittéberättelse Ju 2006:M se, PM Dnr Ju2006/8887/P

Analysera Integrationsverkets verksamhet Ju 2006:M Beteckning Ju 2006:M Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-01 Direktiv för se, PM Dnr Ju2006/8887/P Lokal Sammansättning

2006-11-01

Yttrande 2006/07:TU1y


2006-10-27

Yttrande 2006/07:TU1y (pdf, 26 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2006/07: 5 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-10-27 Sammanträdestid: 09:30-10.30 Närvarande: se bilaga 1 5.1 Ordföranden hälsar nya suppleanter välkomna till nämnden. Nämnden godkänner att kanslichefen David Ask, Närvaro Skatteutskottet, närvara vid sammanträdet. 5.2 Finansministern Anders Borg,

2006-10-27

EU-nämndens dokument 2006/07:5 (pdf, 340 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2006/07: 4 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-10-20 Sammanträdestid: 09:30-11:05 Närvarande: se bilaga 1 4.1 Ordföranden och EU- nämnden hälsar Katja Anell, ny Ny föredragande föredragande på EU-nämndens kansli, välkommen. Bengt Ohlsson, Riksdagens representant vid EU:s Riksdagens representant

2006-10-20

EU-nämndens dokument 2006/07:4 (pdf, 324 kB)

utskottsdokument 2006/07:DBVL6SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM Torsdagen den 19 oktober 2006 TID 10.15-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsärenden inkommit. Näringsminister Thomas Östros styrning av Vattenfall anmäld av Per Bill m2006-06-01,

2006-10-19

EU-nämndens dokument 2006/07:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2006/07:3 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-10-19 Sammanträdestid: 12.00-13.15 Närvarande: se bilaga 1 3.1 Det antecknas att sammanträdet är offentligt. Öppet sammanträde Statsministern Fredrik Reinfeldt åtföljd av Europeiska rådet statssekreteraren Nicola Clase, departementssekreteraren Maria

2006-10-19

EU-nämndens dokument 2006/07:3 (pdf, 319 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2006/07: 2 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-10-13 Sammanträdestid: 09:30-11:20 Närvarande: se bilaga 1 2.1 Nämnden godkänner att enhetschefen Kristina Zetterström, Närvaro EU- upplysningen vid Sveriges riksdag, biträdande kammarsekreteraren Charlotte Rydell, Kammarkansliet och föredraganden

2006-10-13

EU-nämndens dokument 2006/07:2 (pdf, 455 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2006/07: 1 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-10-10 Sammanträdestid: 12.00-13.03 Närvarande: se bilaga 1 1.1 Sammanträdet öppnas av Sonia Karlsson sKonstituerande sammanträde Det antecknas att följande dokument delats Dokument som delats på bordet: på bordet Kallelse och föredragningslista 2006/07:1

2006-10-10

EU-nämndens dokument 2006/07:1 (pdf, 512 kB)

Kommittéberättelse Ju 2006:10 delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99

Delegationen för romska frågor Ju 2006:10 Beteckning Ju 2006:10 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2013-01-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-14 Direktiv för delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99 Lokal Uppdraget är därmed

2006-09-14