Dokument & lagar (250 träffar)

Finansutskottets protokoll 2015/16:31

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum 2016-03-01 Tid Kl. 11.00 11.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Information om kommande proposition om offentlig upphandling Statsrådet Ardalan Shekarabi informerade utskottet om: EU-direktiven arbetet med den svenska lagstiftningen arbetet med lagrådsremissen Ledamöternas

2016-03-01

Finansutskottets protokoll 2015/16:30

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum 2016-02-25 Tid Kl. 10.30-11.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Information om Finansinspektionens verksamhet Generaldirektör Erik Thedéen informerade och svarade på ledamöternas frågor. 2 Justering av protokoll Protokoll 2015/16:28 och 2015/16:29 justerades. 3 Anmälningar

2016-02-25

Finansutskottets protokoll 2015/16:29

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum 2016-02-23 Tid Kl.10.00- 11.47 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Nästa sammanträde Den 25 februari kl.10.30.

2016-02-23

Finansutskottets protokoll 2015/16:28

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum 2016-02-11 Tid Kl. 10.30-11.38 Närvarande Se bilaga 1 1 Ränteexperter Anna Breman, chefsekonom Swedbank och Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Nordea gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas frågor. 2 Justering av protokoll Protokoll

2016-02-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-11 TID 10.0010.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska ESF-rådet Rådet för Europeiska socialfonden Generaldirektör Lars Lööw informerade om Svenska ESF-rådets verksamhet och aktuella frågor. 2 Skärpta åtgärder

2016-02-11

Finansutskottets protokoll 2015/16:27

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum 2016-02-09 Tid Kl.11.00- 11.08 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan Women in Parliaments Global Forum WIP vid WIP Global Summit 4-5 maj i Amman, Jordanien. Intresse att delta i den kvinnliga delegationen meddelas till kansliet senast torsdag 11 februari.

2016-02-09

Finansutskottets protokoll 2015/16:26

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum 2016-02-04 Tid Kl. 10.30-10.52 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning om europeiskt insättningsgarantisystem Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm om kommissionens förslag om ändring av förordning EU nr 806/2014 för

2016-02-04

Finansutskottets protokoll 2015/16:25

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum 2016-02-02 Tid Kl. 11.00-11.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Inrättandet av nationella konkurrenskraftsnämnder Överläggning hölls med finansminister Magdalena Andersson om kommissionens rekommendation KOM 2015 601 Statssekreterare Karolina Ekholm och departemetsråd Lars

2016-02-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet,

2016-02-02

Finansutskottets protokoll 2015/16:24

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum 2016-01-28 Tid Kl.10.30- 10.34 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan Sri Mulyani Indrawati, operativ chef för Världsbanken besöker utrikesutskottet den 10/2 kl.11.45 12.30. Finansutskottets ledamöter och suppleanter är välkomna att delta. Anmälan till kansliet

2016-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 10.0010.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Tillförordnad enhetschef Nina Gustafsson Åberg, projektledare Erik Trollius och revisor Fredrik Bonander informerade om Riks-revisionens rapport

2016-01-28

Finansutskottets protokoll 2015/16:23

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum 2016-01-21 Tid Kl. 09.00-11.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Riksrevisionens verksamhet Riksrevisorerna Susanne Ackum och Margareta Åberg och informerade om Riksrevisionens verksamhet. Informationen hölls gemensamt med KU. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Riksrevisionens

2016-01-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-21 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetslöshetskassornas Samorganisation SO Ordföranden Harald Petersson informerade om SO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande

2016-01-21

Finansutskottets protokoll 2015/16:22

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum 2016-01-19 Tid Kl. 10.30-10.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde: Riksbankens verksamhetsplan och Riksbankens budget för 2016. Inbjudan konferensen om den europeiska planeringsterminen och artikel 13- konferensen om ekonomisk styrning i Bryssel

2016-01-19

Finansutskottets protokoll 2015/16:21

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum 2016-01-19 Tid Kl. 09.00-10-30 Närvarande Se bilaga 1 1 Utvärdering av penningpolitiken Professor Marvin Goodfriend och Lord Mervyn King överlämnade sin rapport till utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Nästa sammanträde Tisdag 19 januari kl. 10.30 Första

2016-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-19 TID 11.00 11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Inspektionen för arbetslöshets- försäkringen IAF Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren informerade om IA F:s verksamhet och aktuella frågor. Vid informationen närvarade

2016-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-14 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Medlingsinstitutet Generaldirektör Carina Gunnarsson informerade om Medlingsinstitutets verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande av

2016-01-14

Finansutskottets protokoll 2015/16:20

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum 2015-12-17 Tid Kl. 14.13-14.17 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottets preliminära sammanträdestider för våren 2016 skickas ut senare. 2 Statens budget för 2016 FiU10 Utskottet fortsatte att behandla sammanställningen av budgetbesluten. Utskottet justerade

2015-12-17

Finansutskottets protokoll 2015/16:19

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum 2015-12-17 Tid Kl. 08.45-08.48 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan till OECD parlamentariska dagar 3-5 februari 2016. Anmälan till kansliet. 2 Statens budget för 2016 FiU10 Utskottet inledde beredningen av Statens budget för 2016. Ärendet bordlades. 3

2015-12-17

Finansutskottets protokoll 2015/16:18

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum 2015-12-10 Tid 10:30-10:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 15 december. 2 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2015/16:1 UO 25, yttrande från socialutskottet

2015-12-10