Dokument & lagar (457 träffar)

Civilutskottets protokoll 2020/21:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:2 DATUM 2020-09-15 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Emma Hult MPElin Lundgren SLeif Nysmed SOla Johansson

2020-09-15

Civilutskottets protokoll 2020/21:2 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2020/21:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:1 DATUM 2020-09-10 TID 9.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Elin Lundgren SLeif Nysmed SLars Beckman MRoger Hedlund

2020-09-10

Civilutskottets protokoll 2020/21:1 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2020/21:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:3 DATUM 2020-09-17 TID 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Johan Löfstrand SElin Lundgren SLeif Nysmed SOla Johansson

2020-09-17

Civilutskottets protokoll 2020/21:3 (docx, 36 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16 DATUM 2020-01-28 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:15. 2 Associationsrätt CU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU11. SD-ledamöterna

2020-01-28

Civilutskottets protokoll 2019/20:16 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15 DATUM 2020-01-16 TID 9.309.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:14. 2 Hyresrätt CU9 Utskottet behandlade motioner. Beslutades att ha ytterligare två beredningar i ärendet, närmast den 28 januari.

2020-01-16

Civilutskottets protokoll 2019/20:15 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14 DATUM 2019-12-12 TID 9.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:13. 2 Större komplementbostadshus CU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:31 och mo-tioner. Utskottet justerade

2019-12-12

Civilutskottets protokoll 2019/20:14 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13 DATUM 2019-12-03 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:12. 2 Större komplementbostadshus CU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:31 och mo-tioner. Utskottet beslutade

2019-12-03

Civilutskottets protokoll 2019/20:13 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12 DATUM 2019-11-28 TID 9.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:11. 2 Budgetpropositionen Utgiftsområde 18 CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och mo-tioner. Utskottet

2019-11-28

Civilutskottets protokoll 2019/20:12 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-04-02 TID 10.1010.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt två tjänstemän att vara uppkopplade

2020-04-02

Civilutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-04-02 TID 9.009.20 NÄRVARANDE LAGRÅDS- REMISS Se bilaga 1 Se bilaga 2 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25. 2 Större komplementbyggnader CU22 En fråga om att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagförslag

2020-04-02

Civilutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 71 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-14 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-14

Civilutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 32 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-12 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:21 och 2019/20:23. 2 Konsumenträtt CU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU14.

2020-03-12

Civilutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-03 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:22. 2 Hushållningen av mark- och vattenområden CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Information

2020-03-03

Civilutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 30 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-02-20 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om arbetet mot överskuldsättning. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras den 3 mars 2020

2020-02-20

Civilutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 35 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-02-18 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:20. 2 Kommissionens arbetsprogram 2020 CU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikes- utskottet över

2020-02-18

Civilutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-19 TID 9.2009.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Emma Hult

2020-03-19

Civilutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 35 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-02-13 TID 9.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:19. 2 Hyresrätt CU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU9. C-V-KD- och L-ledamöterna

2020-02-13

Civilutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 2020-02-11 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:18. 2 Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens meddelande om konferensen om EU:s framtid och om EU- kommissionens

2020-02-11

Civilutskottets protokoll 2019/20:19 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18 DATUM 2020-02-06 TID 9.3010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:17. 2 En utvecklad översiktsplanering CU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:52 och motion. Utskottet justerade

2020-02-06

Civilutskottets protokoll 2019/20:18 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17 DATUM 2020-01-30 TID 9.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:16. 2 Konsumenträtt CU14 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Övriga frågor Anmäldes en inbjudan till Konsumentdagarna

2020-01-30

Civilutskottets protokoll 2019/20:17 (docx, 30 kB)