Dokument & lagar (597 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:44

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:44 DATUM 2020-06-11 TID 09:00-10:50 14:00-14:15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Markus Wiechel SDMargareta

2020-06-11

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:44 (docx, 52 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:43

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43 DATUM 2020-06-10 TID 14:00-15:35 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON alt. VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Olle Thorell SHans Rothenberg

2020-06-10

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:43 (docx, 43 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:42

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:42 DATUM 2020-06-04 TID 08:15-08:25 09:00-11:30 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 UU10 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:115 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2020-06-04

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:42 (docx, 53 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:41

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41 DATUM 20200528 TID 08:0008:40 09:30-11:10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark MOlle Thorell

2020-05-28

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:41 (docx, 52 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:40

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40 DATUM 20200514 TID 08:4010:15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Rothenberg MMarkus Wiechel SDPyry

2020-05-14

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:40 (docx, 43 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:39

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:39 DATUM 20200507 TID 08:0008:55 09:30-09:40 09:45-10.15 12:00-13:20 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta ledamöter ur den svenska delegationen till OSSE:s

2020-05-07

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:39 (docx, 60 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:38

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:38 DATUM 20200428 TID 11:1512:25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark MHans Rothenberg MPyry Niemi

2020-04-28

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:38 (docx, 44 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:37

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37 DATUM 20200423 TID 10:3012:05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Olle Thorell SHans Rothenberg MPyry Niemi

2020-04-23

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:37 (docx, 43 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 20200421 TID 12:3013:05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Olle Thorell SHans Rothenberg MMarcus Wiechel

2020-04-21

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 20200416 TID 09:2009:25 09:3012:10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Nedrustningsfrågor UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:UU9. V-ledamoten anmälde reservationer. S-M-SD-C-KD-L-

2020-04-16

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 52 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 20200402 TID 09:0012:45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark MOlle Thorell SHans Rothenberg

2020-04-02

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 44 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 20200326 TID 09:30-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mänskliga rättigheter UU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 2 Nedrustningsfrågor UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3

2020-03-26

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 20200318 TID 08:00-09:55 10:00-11:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att medge ledamöter och suppleanter att delta per telefon Olle Thorell SMarcus Wiechel SDMargareta Cederfelt

2020-03-18

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 46 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 20200312 TID 09:30-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet fortsatte behandlingen av COM2020 37 och COM2020 27. Utskottet justerade utlåtande

2020-03-12

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 20200310 TID 11:00-12:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Den europeiska säkerhetsordningen/OSSE Information om den europeiska säkerhetsordningen/OSSE från kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet. Ledamöternas

2020-03-10

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 20200305 TID 12:00-13:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information från kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet inför utrikesrådet FACLedamöternas frågor besvarades. 2 Sammanträde

2020-03-05

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 20200303 TID 11:00-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM2020 37 final och KOM2020 27 final. Ärendet bordlades.

2020-03-03

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 44 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 20200220 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella frågor kring fördraget om ickespridning av kärnvapen Information från nedrustningsambassadör Ann-Sofie Nilsson med medarbetare från Utrikesdepartementet. Ledamöternas frågor besvarades.

2020-02-20

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 395 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 20200213 TID 09:30-12:10 14:00-14:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25 och besöksprotokoll 2019/20:8, 2019/20:9 och 2019/20:10 2 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd

2020-02-13

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 46 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 20200206 TID 12:30-14:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:24. 2 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet beslutade

2020-02-06

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 45 kB)