Dokument & lagar (79 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:9

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-11 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordföranden hälsade kansliets nya extra föredragande Christina Malmros välkommen. 2 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 28 och 30

2008-11-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-10-30 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:9. 2 Nya regler för arbetskraftsinvandring Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring,

2008-10-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:8

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-10-30 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 23 oktober 2008 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:26

2008-10-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:7

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Sveaskog AB Herman Sundkvist, skogschef, Marie Larsson-Stern, skogsvårdschef och Stefan Bleckert, naturvårdsstrategisk chef från Sveaskog AB redovisade bolagets arbete

2008-10-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-10-23 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:7. 2 Yttrande till utrikesutskottet Lissabonfördraget Fortsattes behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över proposition

2008-10-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:6

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-23 TID 08.00-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om vissa fiskbestånd i Östersjön samt om handel med sälprodukter Utskottet överlade med jordbruksminister Eskil Erlandsson åtföljd av tjänstemännen

2008-10-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:6. 2 Information från Migrationsverket Generaldirektör Dan Eliasson och enhetschef Tove Friberg, Migrationsverket, informerade

2008-10-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:5

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Generalsekreterare Jonas Oldmark och Jimmy Sjöblom från organisationen Det Naturliga Steget informerade utskottet om sin verksamhet. 2 Uppvaktning ArtDatabankens chef,

2008-10-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:8. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Karin Lindell och revisionsdirektör Mats Johansson, Riksrevisionen, informerade

2008-10-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-16 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:5. 2 Yttrande till finansutskottet budgetpropositionen för 2009 Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över

2008-10-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:4

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-16 TID 08.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om EU-frågan om IPPC-direktivet Utskottet överlade med statssekreterare Elisabet Falemo åtföljd av departementstjänstemännen Karin Rappsjö Emanuelli,

2008-10-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:4. 2 Från sjukersättning till arbete Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete,

2008-10-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:3

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Svenskt Friluftslivs ordförande Gunnar Zettersten och generalsekreterare Ulf Silvander uppvaktade utskottet för att informera om organisationens friluftspolitiska program.

2008-10-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-09-25 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:3. 2 Från sjukersättning till arbete Behandlades proposition 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete, jämte motion.

2008-09-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:2

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-25 TID 08.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Jordbruksministern Jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnade information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU. 2 Information från Jordbruksdepartementet

2008-09-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-09-24 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:1 och 2008/09:2. 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänstemän vid EU-nämndens kansli fick närvara vid

2008-09-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-23 TID 10.00-11.30 12.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring. Program och deltagarförteckning

2008-09-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:1

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-23 TID 10.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Miljödepartementet Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson med medarbetare lämnade information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU och om miljöavsnitten i

2008-09-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-18 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans punkt 2. 2 Överläggning med och information av regeringen

2008-09-18