Dokument & lagar (109 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM Tisdagen den 4 december 2012 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information om Europeiska socialfonden Statssekreteraren Marita Ljung, biträdd av kanslirådet Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, samt ämnesrådet Jasmina

2012-12-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM Torsdagen den 29 november 2012 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning om direktivförslag om tjänstepensioner Utskottet beslutade om ljudupptagning under punkten 1. Statsrådet Hillevi Engström, politisk sakkunnige

2012-11-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM Tisdagen den 20 november 2012 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen AU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande i fråga om konstitutionsutskottets uppföljning

2012-11-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM Torsdagen den 15 november 2012 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet behandlade proposition 2012/13:1, skrivelse 2012/13:29 och motioner väckta under den allmänna motionstiden

2012-11-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM Tisdagen den 13 november 2012 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Jämställdhetsdelegationen Huvudsekreteraren Maria Hemström Hemmingsson, biträdd av Malin Wreder och Linda Österberg, samtliga från Jämställdhetsdelegationens

2012-11-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM Torsdagen den 8 november 2012 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Samhall Verkställande direktören Monica Lingegård, biträdd av marknadsdirektören Mats Eliasson, hållbarhetschefen Mari-Ann Levin Pölde och

2012-11-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM Tisdagen den 6 november 2012 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Behandling av personuppgifter vid IFAU AU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:176 och motion. Utskottet justerade förslag till betänkande

2012-11-06

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM Tisdagen den 23 oktober 2012 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från SCB Mats Wadman, överdirektör vid SCB, lämnade information om arbetsmarknadsläget. 2. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering AU3 Utskottet

2012-10-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM Torsdagen den 18 oktober 2012 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning om det s.k. tillämpningsdirektivet Utskottet beslutade om ljudupptagning under p 1. Statssekreteraren Bettina Kashefi, politiskt sakkunnige Albin

2012-10-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM Tisdagen den 16 oktober 2012 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från regeringen Statsrådet Erik Ullenhag, biträdd av politiskt sakkunniga Anna Prucha, kanslirådet Henry Mårtensson och departementssekreterarna Anna

2012-10-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM Torsdagen den 4 oktober 2012 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering AU3 Utskottet behandlade proposition 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering och motioner. Ärendet

2012-10-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM Tisdagen den 2 oktober 2012 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Nationell information från regeringen Statsrådet Hillevi Engström, politisk sakkunniga Karin Juhlin, ämnesråden Per Aldskogius och Kurt Olsson, samtliga från

2012-10-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM Torsdagen den 27 september 2012 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. EU-information från regeringen Statsrådet Hillevi Engström, politisk sakkunnige Albin Molander, departementsrådet Stefan Hult, kanslirådet Karin Söderberg

2012-09-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:36

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM Måndagen den 14 september 2009 TID Kl. 15.00-15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren åtföljd av revisionsdirektör Anders Viklund, revisor Marcus Österman och revisionsledare Josefina Selin om RiR 2009:13

2009-09-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:35

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM Tisdagen den 16 juni 2009 TID kl. 13.15 13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om att talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor kommer att hålla ett seminarium i Almedalen den 29 juni. Påmindes också om att utskottet kommer att arrangera

2009-06-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:34

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM Tisdagen den 9 juni 2009 TID kl. 12.00 12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information inför EU-ordförandeskapet lämnades av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, åtföljd av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslirådet Per Ewaldsson, politiskt

2009-06-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:33

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM Tisdagen den 19 maj 2009 TID kl. 09.4509.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: voteringen onsdagen den 20 maj, som tidigarelagts. AU:s betänkande 2008/09:AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m. debatteras efter voteringen denna dag, och avgörs

2009-05-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM Torsdagen den 14 maj 2009 TID kl. 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades angående arbetet i svenska ILO-kommittén av ILO-kommitténs arbetstagarledamöter Lars Bengtsson, TCO, och Ulf Edström, LO. 2 Kanslimeddelanden Informerades

2009-05-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM Tisdagen den 12 maj 2009 TID kl. 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Utskottet informerades om de ärenden inom utskottets beredningsområde som avhandlades på Europaparlamentets

2009-05-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM Tisdagen den 5 maj 2009 TID kl. 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades om delbetänkandet En ny modell för arbetsmiljötillsyn SOU 2009:40 av överdirektör Bertil Remaeus, åtföljd av Bo Barrefelt och Lennart Ahnström, Styrmedelsutredningen.

2009-05-05