Dokument & lagar (125 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 20121204 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:13. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner och kansliråd Alexander Ramsay, Justitiedepartementet,

2012-12-04

Näringsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 20121129 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Hannes Carl Borg, ämnessakkunnige Fredrik Nordlund och departementssekreterare

2012-11-29

Näringsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 20121127 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1 budgetpropositionen när det

2012-11-27

Näringsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 20121122 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:10. 2 Utgiftsområde 21 Energi NU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1budgetpropositionen när det gäller

2012-11-22

Näringsutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 20121120 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:9. 2 Återrapport från parlamentarikermöte Utskottet fick återrapport av Carina Adolfsson Elgestam S och Hans Rothenberg

2012-11-20

Näringsutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 20121115 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson, Näringsdepartementet,

2012-11-15

Näringsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 20121106 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:7. 2 Information från Regelrådet Ordförande Stig von Bahr och kanslichef Christina Fors lämnade information om Regelrådets

2012-11-06

Näringsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 20121025 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. 2 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor NU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:9

2012-10-25

Näringsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 20121023 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren och projektledare Anna Hansson, lämnade information om Rikrevisionens

2012-10-23

Näringsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 20121016 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor NU4 Utskottet behandlade proposition 2012/13:9 om program för

2012-10-16

Näringsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 20121016 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3. 2 Information från Justitiedepartementet Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och ämnesråd Carl Josefsson, Justitiedepartementet,

2012-10-16

Näringsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 20121004 TID 09.3011.20, 12.3014.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:2. 2 Val av ordförande Utskottet beslutade att välja Jessica Polfjärd M till ordförande fr.o.m. den 4 oktober

2012-10-04

Näringsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 20120927 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling, kansliråd Maria Ramstedt och ämnesråd Helena Johansson, Utrikesdepartementet, lämnade information om a aktuella frågor

2012-09-27

Näringsutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 20120920 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant, sakkunnige Johan Axhamn och ämnesråd Annika Malm, Justitiedepartementet, lämnade information om kommissionens

2012-09-20

Näringsutskottets protokoll 2008/09:51

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:51 DATUM 2009-06-09 TID 13.00 14.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 50. 2 Återrapport från Eureka-konferens Utskottet fick återrapport av Marie Weibull Kornias och Karin Åström från Eureka-konferensen i

2009-06-09

Näringsutskottets protokoll 2008/09:50

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:50 DATUM 2009-05-26 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 49. 2 Förhandsprövning av nättariffer Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. Utskottet

2009-05-26

Näringsutskottets protokoll 2008/09:49

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:49 DATUM 2009-05-19 TID 10.30 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information a dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 28 och 29 maj, b dels om viktiga

2009-05-19

Näringsutskottets protokoll 2008/09:48

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:48 DATUM 2009-05-14 TID 09.30 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 47. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 med 2009

2009-05-14

Näringsutskottets protokoll 2008/09:47

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:47 DATUM 2009-05-12 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 46. 2 Fråga om yttrande till socialutskottet Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet över proposition 2008/09:190 om

2009-05-12

Näringsutskottets protokoll 2008/09:46

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:46 DATUM 2009-05-07 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 45. 2 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Wieslander, departementsrådet Marianne Åbyhammar och politiskt sakkunnige

2009-05-07