Dokument & lagar (101 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. 3 Mottagande av motioner Utskottet beslutade att ta emot

2013-01-22

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2013-01-17 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Ämnesråd Mats Johnsson och kansliråd Lars Olof Mikaelsson informerade om proposition 2012/13:30 Forskning och innovation. 2 Justering av protokoll

2013-01-17

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-12-18 TID 08.0009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lärarlegitimation Statssekreterare Bertil Östberg och ämnesråd Kerstin Hultgren, Utbildningsdepartementet, informerarde om arbetet med lärarlegitimation. 2 Justering av protokoll

2012-12-18

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-12-06 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun Antemar, enhetschef Torkel Nyman, Jesper Antelius programansvarigNina Gustafsson Åberg projektledareAnna Weinholt projektmedarbetare/revisorerAnnette

2012-12-06

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-29 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:10. 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2011/12:170,

2012-11-29

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-27 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Nordström vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2012-11-27

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-22 TID 08.0008.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8. 2 Skattereduktion för läxhjälp UbU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till skatteutskottet med anledning av de motioner

2012-11-22

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-20 TID 13.3013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:7. 2 Fråga om yttrande till skatteutskottet om skattereduktion för läxhjälp Skatteutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet

2012-11-20

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-15 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2012-11-15

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet

2012-10-25

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av proposition 2012/13:30 Forskning och innovation Utbildningsminister Jan Björklund, statssekreterare Peter Honeth och politisk sakkunnig Anna Neuman informerade om propositionen

2012-10-23

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga Information om aktuella EU-frågor Forskningsrådet Magnus Härviden och utbildningsrådet Carl-Albert Hjelmborn, EU-representationen i Bryssel samt kanslirådet Åsa Petri och ämnessakkunnig Ann Lindh,

2012-10-18

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge riksdagsstipendiaten Matilde Millares rätt att närvara vid sammanträdet.

2012-10-16

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-10-04 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges universitets- och högskoleförbund Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och ordförande i SUHF, Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna och vice ordförande

2012-10-04

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-25 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Nordström vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2012-09-25

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-06-11 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth, Peter Johansson, Olof Sandberg och Åsa Petri, Utbildningsdepartementet, informerar inför svenska EU-ordförandeskapet. 2 Protokollsjustering Protokoll

2009-06-11

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-05-14 TID 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:24 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition

2009-05-14

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-05-05 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:23 justeras. 2 Anmälan av yttrande Anmäldes yttrande från skatteutskottet, 2008/09:SkU8y, över proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets

2009-05-05

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-04-23 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:22 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av yttrande För yttrande till konstitutionsutskottet

2009-04-23

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-04-16 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Caroline Liberg, Björn Åstrand och Carl Anders Säfström, Lärarutbildningskonventet, informerar om konventets syn på lärarutbildningen. 2 Information Moa Neuman och Flemming Kristensen,

2009-04-16