Dokument & lagar (186 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2008-12-11 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:16 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2008-12-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-04 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:15. 2 Yttrande till justitieutskottet Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Fortsattes

2008-12-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-11-27 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:14. 2 Budgetpropositionen för 2009 utgiftsområdena 10, 11 och 12 m.m. Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:1

2008-11-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-11-20 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:13 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2008-11-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-18 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:12. 2 Sänkta socialavgifter Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter, jämte motion, samt

2008-11-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-13 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:11. 2 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 8 Fortsattes behandlingen av proposition 2008/08:1 Budgetpropositionen

2008-11-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-11 TID 11.00-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:10. 2 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Curt Malmborg, stf. generaldirektör Bengt Stjärnsten och försäkringsdirektör

2008-11-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-10-30 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:9. 2 Nya regler för arbetskraftsinvandring Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring,

2008-10-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:8. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Karin Lindell och revisionsdirektör Mats Johansson, Riksrevisionen, informerade

2008-10-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-10-23 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:7. 2 Yttrande till utrikesutskottet Lissabonfördraget Fortsattes behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över proposition

2008-10-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:6. 2 Information från Migrationsverket Generaldirektör Dan Eliasson och enhetschef Tove Friberg, Migrationsverket, informerade

2008-10-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-16 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:5. 2 Yttrande till finansutskottet budgetpropositionen för 2009 Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över

2008-10-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:4. 2 Från sjukersättning till arbete Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete,

2008-10-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-09-25 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:3. 2 Från sjukersättning till arbete Behandlades proposition 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete, jämte motion.

2008-09-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-09-24 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:1 och 2008/09:2. 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänstemän vid EU-nämndens kansli fick närvara vid

2008-09-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-23 TID 10.00-11.30 12.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring. Program och deltagarförteckning

2008-09-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-18 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans punkt 2. 2 Överläggning med och information av regeringen

2008-09-18

Kulturutskottets protokoll 2008/09:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM Tisdagen den 16 juni 2009 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare samt företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet

2009-06-16

Kulturutskottets protokoll 2008/09:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM Tisdagen den 9 juni 2009 TID Kl. 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:27 av den 7 maj 2009. 2 Yttrande till skatteutskottet Behandlas fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182

2009-06-09

Kulturutskottets protokoll 2008/09:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM Torsdagen den 7 maj 2009 TID Kl. 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:26 av den 21 april 2009. 2 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2008/09:153 Språk för alla förslag till

2009-05-07