Dokument & lagar (2 437 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-01-29 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Swedish Space Corporation Teknisk direktör Anna Rathsman och informationsdirektör Anders Jörle Swedish Space Corporation informerade om satellituppskjutningar från Esrange. 2

2015-01-29

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-27 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige Utskottet

2015-01-27

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-01-14 TID 8.308.35 8.458.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade enligt 7 kap. 16 riksdagsordningen att medge att ekonomihandläggaren Carina Wegersjö Bergström vid enheten riksdagstryck får närvara vid utskottets

2015-01-14

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2014-12-16 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13, 2014/15:14 och 2014/15:15. 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2014-12-16

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-15 TID 14.0014.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 utgiftsområde 16 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

2014-12-15

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 utgiftsområde 16 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

2014-12-11

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-10 TID 9.009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Expeditions- och rättschef Maria Eka, departementsråd Linda Norman Torvang och ämnesråd Peter Edman informerade om studiemedelsfrågor. 2 Justering av protokoll

2014-12-10

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-09 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Statsrådet Aida Hadzialic och medarbetare, Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-12-09

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-04 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet

2014-12-04

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet

2014-11-27

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen om Vetenskap och samhälle Science with and for Society Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, m.fl. informerade utskottet om Vetenskap och samhälle Science with and

2014-11-25

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar

2014-11-20

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Statsrådet Helene Hellmark Knutsson och politisk sakkunnige KlasHerman Lundgren, Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella frågor. 2 Justering

2014-11-18

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-04 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Christer Nylander FP valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:4 och 2014/15:5.

2014-11-04

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-10-23 TID 10.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Universitetskanslersämbetet Universitetskansler Harriet Wallberg, chefen för analysavdelningen Annika Pontén och seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson informerade om aktuella frågor.

2014-10-23

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-10-21 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skolinspektionen Generaldirektör Ann-Marie Begler och biträdande generaldirektör Peter Ekborg informerade om aktuella frågor. 2 Information från Vetenskapsrådet Styrelseordförande

2014-10-21

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-16 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg, programansvarige för skolprogrammet Jesper Antelius och revisionsledare Daniela Lundin informerade om granskningsrapporten RIR 2014:18

2014-10-16

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-14 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade enligt 7 kap. 16 riksdagsordningen att medge att utskottsassistenten Charlotte Rundelius vid kulturutskottets kansli fick närvara vid sammanträdet. 2

2014-10-14

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i utbildningsutskottet Lena Hallengren S Tomas Tobé

2014-10-07

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 2015-07-17 TID 11:0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC tillsammans med EU-nämnden Statssekreterare Hans Dahlgren, utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD, departementsråd Robert Rydberg, UD, departementsråd Andrés Jato, politiskt

2015-07-17