Dokument & lagar (2 437 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 20141211 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU2. SD- och V-ledamöterna anmälde

2014-12-11

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 20141209 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU1. SD-ledamöterna anmälde reservation.

2014-12-09

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 20141204 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 Internationellt bistånd UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 och motioner. En ny version av betänkande 2014/15:UU1 delades på bordet. Ärendet bordlades.

2014-12-04

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 20141202 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Försvarspolitiskt samarbete effektivitet, solidaritet, suveränitet Tomas Bertelman och Åsa Anclair informerade utskottet om rapporten Försvarspolitiskt samarbete effektivitet, solidaritet,

2014-12-02

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 20141127 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internationellt bistånd introduktion Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och överdirektör Bo Netz, från Sida informerade utskottet om internationellt bistånd. Ledamöternas frågor besvarades.

2014-11-27

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 20141125 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internationellt bistånd introduktion Biträdande enhetschef Anna M Westerholm, departementsråd Per Örnéus, biträdande enhetschef Hans Lundquist och departementsråd Helen Eduards, samtliga

2014-11-25

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 20141120 TID 09:3009:39 09:4209:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesförvaltningen UU1y Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:251 och motion. Utskottet justerade yttrande 2014/15:UU1y. V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

2014-11-20

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 20141119 TID 09:0015:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 UD:s ekonomi m.m. Kabinettssekreterare Annika Söder, expeditionschef Fredrik Jörgensen och biträdande enhetschef för Planeringsstaben Håkan Nyberg, samtliga UD, lämnade information om UD:s

2014-11-19

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 20141118 TID 11:0012:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:7 och besöksprotokoll 2014/15:4 inkl. deltagarlista. 2 Utrikesförvaltningen UU1y Utskottet fortsatte behandla fråga om yttrande

2014-11-18

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 20141113 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Associeringsavtal Georgien UU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:251 och motion. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU5. SD-ledamöterna anmälde reservation och särskilt

2014-11-13

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 201411-06 TID 11:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Underrättelseläget när det gäller situationen i Sveriges närområde tillsammans med försvarsutskottet Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens ställföreträdande chef Julius Liljeström,

2014-11-06

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 20141021 TID 09:3009:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3 och 2014/15:4 2 Associeringsavtal Georgien UU5 Utskottet behandlade proposition 2013/14:251. Ärendet bordlades. 3 Associeringsavtal

2014-10-21

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 20141021 TID 11:0012:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamot Jakop Dalunde MP fick närvara vid sammanträdet. 2 Underrättelseoperation i Stockholms skärgård tillsammans med försvarsutskottet Utskottet

2014-10-21

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 20141016 TID 09:3011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att tjänstemän vid EU-nämnden under valperioden 2014-2018 medges att närvara vid utskottets sammanträden i samband med föredragningar inför FAC/GAC

2014-10-16

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 20141008 TID 14:0015:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMF och Världsbankens årsmöten tillsammans med finansutskottet Finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin och vice riksbankschef Per Jansson informerade

2014-10-08

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 20141007 TID 11:3011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 11:30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i utrikesutskottet Kenneth G Forslund

2014-10-07

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:14

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-06-04 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Kanslimeddelanden 3 Säkerhetspolitisk inriktning Sveriges försvar för perioden 20162020 UFöU5 Utskottet

2015-06-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:13

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2015-05-28 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Kanslimeddelanden 3 Säkerhetspolitisk inriktning Sveriges försvar för perioden 20162020 UFöU5 Utskottet

2015-05-28

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:12

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-05-26 TID 12.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Säkerhetspolitisk inriktning Sveriges försvar för perioden 20162020 UFöU5 Utskottet behandlade proposition

2015-05-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:11

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2015-05-19 TID 12.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att Peter Jeppsson S avsagt sig uppdraget som deputerad i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU och att försvarsutskottet

2015-05-19