Dokument & lagar (2 437 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2014/15:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-03-26 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SJ Vd Crister Fritzson från SJ informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31. 3 Infrastrukturplanering TU9 Utskottet fortsatte

2015-03-26

Trafikutskottets protokoll 2014/15:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-03-24 TID Kl. 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transportstyrelsen Generaldirektör Maria Ågren m.fl. från Transportstyrelsen informerade bl.a. om tillsynsfrågor rörande fordonsbesiktningen och historiska fordon liksom kontrollen

2015-03-24

Trafikutskottets protokoll 2014/15:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-19 TID Kl. 10.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sverigeförhandlingen Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman och utredningssekreterare Sven-Åke Eriksson informerade om Sverigeförhandlingen. 2 Information

2015-03-19

Trafikutskottets protokoll 2014/15:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-17 TID Kl. 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SKL Gunilla Glasare, chef för avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, och Per Mosseby, chef för avd. för digitalisering, båda från Sveriges kommuner och landsting SKL informerade

2015-03-17

Trafikutskottets protokoll 2014/15:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-12 TID Kl. 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SAS och Svenska Flygbranschen Hans Ollengren från SAS och branschchef Jan-Olov Bergling från Svenska Flygbranschen informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll

2015-03-12

Trafikutskottets protokoll 2014/15:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-10 TID Kl. 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Utskottet hälsade Said Abdu FP välkommen till utskottet som ordinarie ledamot. 2 Information angående uppdraget till en statlig samordnare för Bromma flygplats Anders Sundström,

2015-03-10

Trafikutskottets protokoll 2014/15:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-05 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksförbundet Enskilda Vägar Ordförande Uno Jakobsson, Mikael Näslund regionansvarig Norr och Christer Ångström regionansvarig Öster från Riksförbundet Enskilda Vägar REV informerade

2015-03-05

Trafikutskottets protokoll 2014/15:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-03 TID Kl. 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 13 mars 2015. 2 Överläggning med

2015-03-03

Trafikutskottets protokoll 2014/15:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-02-19 TID Kl. 10.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Cykelfrågor TU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:TU5. SD- och V-ledamöterna

2015-02-19

Trafikutskottets protokoll 2014/15:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-17 TID Kl. 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20 och protokoll 2014/15:21. 2 Cykelfrågor TU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Infrastrukturplanering

2015-02-17

Trafikutskottets protokoll 2014/15:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-12 TID Kl. 09.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentligt seminarium Utskottet höll ett offentligt seminarium om samhällsekonomiska analyser. Program och deltagarförteckning för seminariet framgår av bilaga 2 och 3. Vid protokollet Anja

2015-02-12

Trafikutskottets protokoll 2014/15:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-02-10 TID Kl. 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 It- och postfrågor TU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkandet 2014/15:TU6. M-C-FP-KD-SD-

2015-02-10

Trafikutskottets protokoll 2014/15:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-03 TID Kl. 10.30 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att riksdagsledamot Erik Ottoson Mblivande suppleant i trafikutskottet, fick närvara under sammanträdet. 2 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister

2015-02-03

Trafikutskottets protokoll 2014/15:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-29 TID Kl. 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att riksdagsledamot Erik Ottoson Mblivande suppleant i trafikutskottet, fick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2015-01-29

Trafikutskottets protokoll 2014/15:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-01-27 TID Kl. 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Tony Wiklander SD hälsades välkommen till utskottet som ordinarie ledamot. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att riksdagsledamot Erik Ottoson Mblivande suppleant i

2015-01-27

Trafikutskottets protokoll 2014/15:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-01-15 TID Kl. 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Maria Ingelsson, inlånad tjänsteman från Näringsdepartementet, hälsades välkommen till utskottet under sin tjänstgöring på kansliet. 2 Verksamhetsplanering våren 2015 Information

2015-01-15

Trafikutskottets protokoll 2014/15:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-19 TID Kl. 08.50 09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Utskottet valde Jessica Rosencrantz till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Bemyndigande Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden

2014-12-19

Trafikutskottets protokoll 2014/15:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID Kl. 08.30 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om järnvägens val. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3. Vid protokollet Anja Kalkitsas Justeras

2014-12-11

Trafikutskottets protokoll 2014/15:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-10 TID Kl. 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade

2014-12-10

Trafikutskottets protokoll 2014/15:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-09 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att de tjänstemän från Näringsdepartementet som inbjudits att lämna information i samband med utskottets beredning av proposition 2014/15:1 och motioner

2014-12-09