Dokument & lagar (2 437 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2014/15:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-04 TID Kl. 10.00 10.55, 11.05 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Cykelfrämjandet och Svensk Cykling Lars Strömgren ordförande i Cykelfrämjandet och Klas Elm ordförande i Svensk Cykling informerade om aktuella frågor inom cykelområdet.

2014-12-04

Trafikutskottets protokoll 2014/15:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID Kl. 10.30 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ledamot Jasenko Omanovic S hälsades välkommen som ny ledamot till trafikutskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 3 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1

2014-11-27

Trafikutskottets protokoll 2014/15:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:8 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Lars Tysklind FP överlämnade uppföljningsgruppens promemoria om regeringens resultatredovisning

2014-11-25

Trafikutskottets protokoll 2014/15:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID Kl. 10.00 10.30, 10.50 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer TU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet.

2014-11-20

Trafikutskottets protokoll 2014/15:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID Kl. 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Conny Wahlström med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför telerådsmötet den 27 november 2014. 2 Justering av protokoll

2014-11-18

Trafikutskottets protokoll 2014/15:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID Kl. 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 2 Prisuppgift vid taxiresor TU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:241 och motion. Utskottet justerade betänkande

2014-11-13

Trafikutskottets protokoll 2014/15:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-11 TID Kl. 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:4 2 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd TU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:256 och motioner. Utskottet

2014-11-11

Trafikutskottets protokoll 2014/15:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-04 TID Kl. 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson informerade om aktuella luftfartsfrågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3. 3 Sanktionsavgift

2014-11-04

Trafikutskottets protokoll 2014/15:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-23 TID Kl. 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd TU3 Utskottet behandlade proposition 2013/14:256 och motioner. Ärendet bordlades. 3

2014-10-23

Trafikutskottets protokoll 2014/15:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-16 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:1. 2 Verksamhetsplanering hösten 2014 Information lämnades om utskottets arbete under hösten 2014. 3 Sanktionsavgift för överträdelse

2014-10-16

Trafikutskottets protokoll 2014/15:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID Kl. 11.30 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat trafikutskottet till konstituerande sammanträde tisdagen den 7 oktober 2014. 1 Sammanträdets öppnande Karin Svensson Smith MPsom var den av de närvarande ledamöterna som varit

2014-10-07

Socialutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-06-04 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet den 18-19 juni. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Information om forskningsöversikten

2015-06-04

Socialutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-05-28 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Ägarprövningsutredningen Utredaren Cristina Eriksson Stephanson informerade om slutbetänkandet Krav på privata aktörer i välfärden, SOU 2015:7. 2 Justering av protokoll

2015-05-28

Socialutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-05-21 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Statskontoret Utredaren Johan Wockelberg Hedlund och medarbetare informerade om Statskontorets rapport 2015:10 om vård till papperslösa. Deltagarlista bifogas som bilaga

2015-05-21

Socialutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-05-19 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Statskontoret Utredaren Michael Kramers informerade om Statskontorets rapport 2015:9 över utvärderingen av regeringens strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken.

2015-05-19

Socialutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-05-07 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Utbildningsdepartementet Statssekreterare Anders Lönn och medarbetare informerade om utbildningsfrågor när det gäller legitimationskrav för kuratorer. Deltagarlista bifogas

2015-05-07

Socialutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-04-23 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:25. 2 Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. SoU15 Utskottet behandlade proposition 2014/15:76. Ärendet

2015-04-23

Socialutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-04-16 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet Statssekreterare Agneta Karlsson och departementssekreterare Linda Hindberg informerade om arbetet med legitimationskrav för kuratorer. 2 Legitimationskrav

2015-04-16

Socialutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-04-09 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Statens medicinsk-etiska råd Smer Ordförande Kjell Asplund informerade om rapporten Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter, Smer 2014:1. 2 Utvärdering och forskning

2015-04-09

Socialutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-26 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Apoteks- och läkemedelsfrågor SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor. Utskottet

2015-03-26