Dokument & lagar (109 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-17 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Justitiedepartementet Inrikesminister Anders Ygeman, politiskt sakkunnig Sara Yazdanfar och ämnesråd Thord Eriksson informerade om aktuella frågor och svarade på frågor. 2 Justering

2015-02-17

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-02-10 TID 10.3010.55 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Statssekreterare Jan Salestrand, politisk sakkunnig Jenny Salaj, ämnesråd Ola Hedin, kansliråd Ingrid Ullbors Hägg, kansliråd Christina Wilén, militär

2015-02-10

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-05 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret FöU3 Utskottet

2015-02-05

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-02-03 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Riksrevisionens granskning av kontrollen av verksamheten för försvarsunderrättelser Riksrevisor Jan Landahl, programansvarig Thomas Dawidowski, projektledare Martin Talvik och avdelningschef Lena

2015-02-03

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-01-29 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Dag Klackenberg M fick vara närvarande vid hela sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2015-01-29

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-01-27 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Dag Klackenberg M fick vara närvarande vid hela sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2015-01-27

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-01-22 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Dag Klackenberg M fick vara närvarande vid hela sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2015-01-22

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID 09.4509.55 10.0011.15 12.1514.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2014-12-11

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Kvartalsinformation om Försvarsmakten Överbefälhavare Sverker Göranson informerade och svarade på aktuella frågor om Försvarsmakten. 2 Försvarsmakten om reservofficerarna Brigadgeneral Klas Eksell

2014-12-09

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 09.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Lena Erixon och kommunikationsdirektör Toni Eriksson informerade och svarade på frågor om FMV:s verksamhet. 2 Information av Totalförsvarets

2014-12-04

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 EU-frågor Kansliet redogjorde för Försvarsdepartementets minnesanteckningar från FAC försvar den 18 november 2014 dnr 1048-2014/153

2014-12-02

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Folk och Försvar om verksamheten och den kommande rikskonferensen Generalsekreterare Lena Bartholdson och projektledaren Lisa Gillström informerade och svarade på frågor om Folk och

2014-11-27

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-20 TID 12.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7 och protokoll 2014/15:8. 2 Uppföljning av riksdagens senaste försvarspolitiska beslut Utskottet fattade följande beslut. År 2009 beslutade

2014-11-20

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-18 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Försvarspolitiskt samarbete Ambassadör Tomas Bertelman och sekreteraren i utredningen Åsa Anclair presenterade utredningen om Försvarspolitiskt samarbete effektivitet, solidaritet, suveränitet. 2

2014-11-18

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-14 TID 09.009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november, m.m. Statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet, anmälde önskemål om att få inleda med en redovisning av resultatet

2014-11-14

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november och rapport från informellt försvarsministermöte den 910 september Denna punkt bordlades att behandlas vid ett extra sammanträde.

2014-11-13

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-11 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att föredragande Katarina Stenmark vid finansutskottets kansli fick vara närvarande vid sammanträdet under 2. Denna paragraf

2014-11-11

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-06 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Grundläggande information om försvarsmakten och militärt försvar Försvarsmaktens tidigare expert i Försvarsberedningen generalmajor Dennis Gyllensporre informerade och svarade på frågor. 2 Underrättelseläget

2014-11-06

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-11-04 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnig Annelie Gregor, pressekreterare Marinette Radebo och ämnesråd Tommy Åkesson informerade om aktuella frågor

2014-11-04

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-21 TID 11.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Jakop Dalunde MP fick vara närvarande vid hela sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2014-10-21