Dokument & lagar (101 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 2015-07-17 TID 11:0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC tillsammans med EU-nämnden Statssekreterare Hans Dahlgren, utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD, departementsråd Robert Rydberg, UD, departementsråd Andrés Jato, politiskt

2015-07-17

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 20150617 TID 08:0010:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:35 och besöksprotokoll 2014/15:8, 2014/15:9 och 2014/15:10. 2 Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 2015

2015-06-17

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 20150526 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av EU:s grannskapspolitik ENP UU18 Utskottet fortsatte behandlingen av utlåtandet. Utskottet justerade utlåtande 2014/15:UU18 SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Yttrande

2015-05-26

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 20150521 TID 09:3011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Norden UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU9 M-SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Strategisk exportkontroll 2014 krigsmateriel

2015-05-21

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 201505-19 TID 11:0011:10 11:15-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen under 2014 UU10 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:65 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU10.

2015-05-19

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 201505-07 TID 08:00-09:00 09:2510:30 10:3511:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Östliga partnerskapet Utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Martin Hagström, politisk sakkunnig Laila Naraghi, samtliga UD, lämnade information om Östliga

2015-05-07

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 201505-05 TID 11:0011:15 11:3012:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU15. M-SD-C-FP- och KD-ledamöterna

2015-05-05

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 20150423 TID 08:0008:25 08:3011:52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av EU:s grannskapspolitik ENP UU18 Utskottet inledde granskningen av JOIN 2015 6. Ärendet bordlades. 2 Norden UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:90

2015-04-23

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 20150416 TID 09:3011:10 11:1512:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information inför utrikesrådet från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Andrés Jato och kansliråd Cecilia Tamm samtliga Utrikesdepartementet.

2015-04-16

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 20150414 TID 11:0012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten Information tillsammans med finansutskottet från finansminister Magdalena Andersson, ämnesråd Anna Widenfalk, kansliråd Thomas Bergman och

2015-04-14

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 20150409 TID 09:3011:15 11:2512:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:65 och motioner. Ärendet bordlades. 2 FN och mänskliga rättigheter i svensk

2015-04-09

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 20150407 TID 11:0012:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning om Sveriges kandidatur till NF:s säkerhetsråd Ambassadör Anna-Karin Eneström och departementssekreterare Sandra Thorsson, båda Utrikesdepartementet, lämnade information om Sveriges

2015-04-07

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 20150326 TID 08:3011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 IS och Ukraina Information om IS och Ukraina från generalmajor Gunnar Karlsson, chef för MUST med medarbetare. Tillsammans med FöULedamöternas frågor besvarades. 2 Sammansatt utrikes- och

2015-03-26

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 20150319 TID 09:4512:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interparlamentariska unionen UU12 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2015/15:RS3. Ärendet bordlades. 2 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet UU13 Utskottet

2015-03-19

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 20150318 TID 11:0013:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av ramorganisationernas verksamhet Annica Sohlström, Förum Syd, Anneli Rogeman, We Effect, samt Anna-Karin Johansson, Svenska Afghanistankommittén lämnade information om ramorganisationernas

2015-03-18

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 20150312 TID 08:0011:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd Information om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd från utrikesminister Margot Wallström, kabinettssekreterare Annika Söder, ambassadör

2015-03-12

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 20150212 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram UU4 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2014 910. Utskottet justerade utlåtande 2014/15:UU4. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Riksrevisionens

2015-02-12

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 20150205 TID 09:3011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen om vissa internationella sanktioner UU3 Utskottet behandlade proposition 2014/15:30. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU3. 2 Inför utrikesrådet

2015-02-05

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 20150129 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens skrivelse 2014/15:24 om Riksrevisionens rapport om Swedfund AB Statssekreteraren Eva Lindström, departementsrådet Magnus Skåninger, kanslirådet Lotta Mellström samtliga Näringsdepartementet

2015-01-29

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-28 TID 11:0011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesrådet FAC tillsammans med EU-nämnden Information inför extra utrikesråd FAC den 29 januari från UD:s kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråd Cecilia Tamm, utrikesråd Torbjörn

2015-01-28