Dokument & lagar (2 634 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39 DATUM 2015-06-11 TID 10:0010.15 10.2011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:38. Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga

2015-06-11

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:38

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38 DATUM 2015-06-04 TID 10:0010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:37. Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3. Ökad

2015-06-04

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:37

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 2015-05-26 TID 10:4510.55 11.3011.50 12.1013.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:36. Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning UbU13 Utskottet fortsatte behandlingen

2015-05-26

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 2015-05-19 TID 11:0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om färdplanen för det europeiska forskningsområdet 2015-2020 Utskottet överlade med statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla

2015-05-19

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-05-07 TID 10:0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om legitimation för kuratorer Statssekreterare Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, departementssekreterarna Johanna Wockatz och Malin Bolinder, Utbildningsdepartementet,

2015-05-07

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 2015-05-05 TID 11:0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om halvtidsöversynen av Utbildning 2020 Utskottet överlade med statsrådet Gustav Fridolin, statssekreteraren Helene Öberg, rättschefen Eva Lenberg

2015-05-05

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 2015-04-23 TID 10:00-10:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om Nobel Center Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten, chefen för Museum Gustavianum Marika Hedin och museichef Olov Amelin, Nobelmuseet informerade om Nobel Center. Justering av protokoll

2015-04-23

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-04-16 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Skolväsendet UbU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om

2015-04-16

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-04-09 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:29 och protokoll 2014/15:30. 2 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång UbU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2015-04-09

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-04-07 TID 11.0012.15 12.4014.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan Utskottet höll en öppen utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan ett sätt att stärka inlärning och hälsa. Program

2015-04-07

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-26 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statskontoret Charlotte Andersson, utredare, och Gunnar Gustafsson, utredare, Statskontoret, informerade om regeringsuppdraget att utvärdera folkbildningen. 2 Justering av protokoll

2015-03-26

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-24 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström, Ulrika Lundqvist, enhetschef, och Bellina Torén, utbildningsråd, informerade om förskoleklassen. 2 Information från Utbildningsdepartementet

2015-03-24

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-19 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från IFAU Björn Öckert, docent och Helena Holmlund, docent, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, informerade om rapporten Decentralisering, skolval och

2015-03-19

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-12 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:25. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Möjlighet till fjärrundervisning UbU3 Utskottet fortsatte behandlingen

2015-03-12

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-05 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:24. 2 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus UbU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:43 och motioner.

2015-03-05

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-03 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Grundskolan UbU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet

2015-03-03

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-02-19 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förskolan UbU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU8. SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. 2 EU-överläggning enligt RO

2015-02-19

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-12 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Universitets- och högskoleförbund SUHF Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet och ordförande i SUHF, Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet och vice

2015-02-12

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-10 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Grundskolan UbU9 Generaldirektör Anna Ekström, biträdande chef på enheten för Prov och bedömning Helena Carlsson och undervisningsråd och biträdande projektledare för Matematiklyftet Helena Karis,

2015-02-10

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-02-05 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Möjligheter till fjärrundervisning UbU3 Utskottet behandlade proposition

2015-02-05