Dokument & lagar (162 träffar)

Finansutskottets protokoll 2014/15:46

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:46 Datum 2015-06-11 Tid 10:30-10:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde följande: Studieresor Förslag till upplägg och tidpunkt för resa till Afrika. Förslag till tidpunkt för resa till Frankfurt-Luxemburg och Lissabon-Madrid. Förslag till tidpunkt för

2015-06-11

Finansutskottets protokoll 2014/15:45

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:45 Datum 2015-06-09 Tid 11.00-12.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s årsbudget 2016 Överläggningar hölls med statssekreterare Max Elger om EU:s årsbudgetprocess för 2016 och om EU-kommissionens budgetförslag SEC 201524. Underlag för överläggningen utgjordes av

2015-06-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:44

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:44 Datum 2015-06-04 Tid 10:30-10:38 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde ny granskningsrapport från Riksrevisionen om årsredovisningen för staten 2014 RiR 2015:92 Några värdepappersmarknadsfrågor FiU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:115.

2015-06-04

Finansutskottets protokoll 2014/15:43

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:43 Datum 2015-05-28 Tid 11:00-11:15 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 2 juni. 2 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 FiU24 Utskottet fortsatte behandlingen av utvärdering av penningpolitiken för perioden

2015-05-28

Finansutskottets protokoll 2014/15:42

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:42 Datum 2015-05-26 Tid 11:00-11:05 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan till FN-konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba 13-16 juli 2015 Finansmarknadsminister Per Bolund har bjudit in två ledamöter från finansutskottet för medverkan i den svenska delegationen.

2015-05-26

Finansutskottets protokoll 2014/15:41

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum 2015-05-21 Tid 10.30-11.15 Närvarande Se bilaga 1 1 EU-kommissionen om planeringsterminen Katarina Areskoug, chef för Europeiska Kommissionens Representation i Sverige informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande seniora ekonomiska rådgivare: Magnus Astberg

2015-05-21

Finansutskottets protokoll 2014/15:40

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:40 Datum 2015-05-19 Tid 08:30-10:35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler presenterade rapporten. Finansminister Magdalena Andersson gav regeringens syn på rapporten. Ledamöternas frågor

2015-05-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:39

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:39 Datum 2015-05-07 Tid 10.30-11.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning om de offentliga samråden kring kapitalmarknadsunionen Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund. Underlag för överläggningen var departementets bakgrunds-PM Offentligt samråd: grönbok

2015-05-07

Finansutskottets protokoll 2014/15:38

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum 2015-04-28 Tid 11:00-11:05 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslöt att bjuda in chefen för EU-kommissionens representation i Sverige Katarina Areskoug till utskottets sammanträde den 21 maj för en presentation av kommissionens rekommendationer till Sverige

2015-04-28

Finansutskottets protokoll 2014/15:37

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:37 Datum 2015-04-23 Tid 10.30-10.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar Seminarium om statlig kapitalförsörjning 5 maj kl. 11-13. Anmälan till näringsutskottet senast 29 april. Seminarium om tillväxtreformer i Europa italienska senaten i samarbete med OECD 25-26

2015-04-23

Finansutskottets protokoll 2014/15:36

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum 2015-04-21 Tid 11:00-12:30 Närvarande Se bilaga 1 1 Information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet Statssekreterare Karolina Ekholm. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Information från Riksbanken om bilaterala avtal mellan centralbanker Riksbankschef

2015-04-21

Finansutskottets protokoll 2014/15:35

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum 2015-04-16 Tid 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Finanspolitiska rådet den 19 maj Utskottet beslutade att tidigarelägga utfrågningen med Finanspolitiska rådet den 19 maj, ny tid sattes till kl. 08.30-11.00. Rapport från Riksbanken Kanslichefen meddelade

2015-04-16

Finansutskottets protokoll 2014/15:34

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum 2015-04-14 Tid 11:00-12:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Biståndsminister Isabella Lövin Riksbankschef Stefan Ingves Ledamöternas frågor besvarades. 2

2015-04-14

Finansutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum 2015-04-09 Tid 10:30-10:55 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Veteranförenings årsmöte Kanslichefen påminde om riksdagens veteranförenings årsmöte den 6 maj då ledamöterna kan träffa tidigare FiU-ledamöter i sessionssalen kl. 14.30

2015-04-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-04-07 TID 11:00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Claes Norgren redogjorde för Riksrevisionens årsredovisning 2014 och myndighetens uppföljningsrapport 2015. Riksrevisorn sammanfattade också

2015-04-07

Finansutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-03-26 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en kommission för översyn av det finanspolitiska ramverket

2015-03-26

Finansutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-03-24 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisade Riksbankens underlag för utvärdering. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Anmälningar Inbjudningar Kanslichefen

2015-03-24

Finansutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-19 TID 09.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället Inbjudna talare: Mikael Selander, chef för Landsbygds- och näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, Sten Selander, avdelningschef,

2015-03-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-17 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag: KOM 2015 63 Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig

2015-03-17

Finansutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-01-22 TID 10:30-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar: Lettiska EU-ordförandeskapets möte om ekonomiska och digitala frågor i Riga 19-20 april. Miljö och jordbruksutskottets seminarium om ekosystemtjänster 22 april.

2015-03-12