Dokument & lagar (481 träffar)

utskottsdokument 2014/15:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-12 TID 09.3210.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Anmälning Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Statsrådet Annika Strandhälls

2015-03-12

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:19 Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-03-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm G19 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens beredning av lagförslaget

2015-03-10 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-10 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:26. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Tina Acketoft FP utsetts till suppleant i utskottet efter Johan Pehrson

2015-03-10

utskottsdokument 2014/15:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-10 TID 11.2211.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17 och 2014/15:18. 2 Granskningsärende 19 Regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm Utskottet

2015-03-10

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:18 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-03-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland G6 Beredning Föredragande: LW 3. Granskning av dåvarande finansmarknadsminister

2015-03-05 09:00:00

Kulturutskottets protokoll 2014/15:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM Torsdagen den 5 mars 2015 TID Kl. 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:26 av den 19 februari 2015. 2 Spelfrågor KrU4 Fortsattes behandlingen av motioner om spelfrågor jfr prot. 2014/15:21.2, 2014/15:23.4

2015-03-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-05 TID 09.0209.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli och EU-handläggare Livia Spada från EU-samordningen fick närvara under sammanträdet

2015-03-05

utskottsdokument 2014/15:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-05 TID 09.4410.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 6 Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att

2015-03-05

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:17 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina G5 Beredning Föredragande: JJ 4. Regeringens

2015-03-03 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-03 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om säkerhetsrutiner Företrädare från säkerhetsenheten, Säpo och Försvarsmakten gav information. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:24. 3

2015-03-03

utskottsdokument 2014/15:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-03-03 TID 12.1612.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:16. 2 Granskningsärende 5 Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med

2015-03-03

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:16 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-02-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Misstänkt ministerstyre av dåvarande miljöminister Andreas Carlgren och hans statssekreterare G3 Beredning Föredragande: KÖ 4.

2015-02-19 09:00:00

Kulturutskottets protokoll 2014/15:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM Torsdagen den 19 februari 2015 TID Kl. 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2014/15:23 av den 27 januari 2015, 2014/15:24 av den 3 februari 2015 och 2014/15:25 av den 5 februari 2015. 2 Spelfrågor KrU4

2015-02-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-02-19 TID 09.0009.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23. 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2014/15:JO1. Utskottet

2015-02-19

utskottsdokument 2014/15:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-19 TID 09.0409.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:14 och 2014/15:15. 2 Granskningsärende 3 Misstänkt ministerstyre av dåvarande miljöminister Andreas Carlgren

2015-02-19

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:15 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina G5 Beredning Föredragande: JJ 3. Finansministerns uttalanden om de offentliga

2015-02-17 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-02-17 TID 11.0011.46 12.2512.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Ljunggren Hjort och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet

2015-02-17

utskottsdokument 2014/15:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-02-17 TID 11.4712.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 5 Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att

2015-02-17

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:14 Torsdag 2015-02-12 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2015-02-12 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Finansministerns handläggning av propositionen om socialavgifter för unga G25 Beredning Föredragande: KL 4. Granskning av huruvida

2015-02-12 08:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-12 TID 08.0208.12 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten T.P. till ledamoten Patrick Reslow M fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-02-12