Dokument & lagar (481 träffar)

utskottsdokument 2014/15:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-02-12 TID 08.1308.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Granskningsärende 25 Finansministerns handläggning av propositionen om socialavgifter för unga Utskottet

2015-02-12

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:13 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av ärendet Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet

2015-02-10 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-10 TID 11.0012.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information

2015-02-10

utskottsdokument 2014/15:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2015-02-10 TID 12.2813.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Anmälning Utskottet beslutade att komplettera den preliminära planen för vårens granskning med ett

2015-02-10

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:12 Torsdag 2015-02-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2015-02-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utrikesministerns handlande att informera EU:s medlemsländer om Sveriges kommande erkännande av Palestina G10 och 12 Beredning

2015-02-05 09:00:00

Kulturutskottets protokoll 2014/15:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM Torsdagen den 5 februari 2015 TID Kl. 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Stockholm Early Music Festival Företrädare från Stockholm Early Music Festival, konstnärlig ledare Peter Pontvik och produktionsassistent Anna-Katarina Schatzl,

2015-02-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-02-05 TID 09.0009.21 09.3109.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven A.L. till ledamoten Agneta Börjesson MP fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2015-02-05

utskottsdokument 2014/15:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-02-05 TID 09.2209.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade kommit in: Finansministerns

2015-02-05

Kulturutskottets protokoll 2014/15:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM Tisdagen den 3 februari 2015 TID Kl. 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Vissa kulturfrågor KrU2 Fortsattes behandlingen av motioner om vissa kulturfrågor jfr prot. 2014/15:20.2 och 2014/15:23.3Ärendet bordlades för fortsatt behandling. 2 Utskottets

2015-02-03

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:11 Torsdag 2015-01-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2015-01-29 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland G6 Beredning Föredragande: LW 4. Granskning

2015-01-29 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-01-29 TID 09.0009.28 09.3909.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Preliminär ärendeplan Utskottet diskuterade utsänd ärendeplan. 3 Mottagande av motioner Utskottet

2015-01-29

utskottsdokument 2014/15:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2015-01-29 TID 09.2909.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Statsministerns

2015-01-29

Kulturutskottets protokoll 2014/15:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM Tisdagen den 27 januari 2015 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:22 av den 22 januari 2015. 2 Information om EU-frågor Kulturråd Tomas Lindman vid Sveriges representation i Bryssel, samt

2015-01-27

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:10 Torsdag 2015-01-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2015-01-22 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina G5 Beredning Föredragande: JJ 4. Deklarationen

2015-01-22 09:00:00

Kulturutskottets protokoll 2014/15:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM Torsdagen den 22 januari 2015 TID Kl. 9.309.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:21 av den 20 januari 2015. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Isabella Hökmark M fick närvara under dagens sammanträde.

2015-01-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-22 TID 09.0009.41 09.5110.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ledamot Ordföranden hälsade Fredrik Eriksson SD välkommen som ny ledamot i utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 3 Inkomna

2015-01-22

utskottsdokument 2014/15:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2015-01-22 TID 09.4209.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Anmälning Kanslichefen anmälde den reviderade granskningsplanen för utskottets granskning våren 2015,

2015-01-22

Kulturutskottets protokoll 2014/15:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM Tisdagen den 20 januari 2015 TID Kl. 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:20 av den 15 januari 2015. 2 Spelfrågor KrU4 Utskottet behandlade motioner om spelfrågor. Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

2015-01-20

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:9 Torsdag 2015-01-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2015-01-15 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av ärendet Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet

2015-01-15 09:00:00

Kulturutskottets protokoll 2014/15:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM Torsdagen den 15 januari 2015 TID Kl. 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2014/15:18 av den 16 december 2014 och 2014/15:19 av den 18 december 2014. 2 Vissa kulturfrågor KrU2 Per Lodenius C anmälde att han

2015-01-15