Dokument & lagar (481 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2014/15:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM Tisdagen den 4 december 2014 TID Kl. 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:11 av den 2 december 2014. 2 Information om budgetberedningen Utskottets ordförande Per Bill M och kanslichef Ann Aurén informerade

2014-12-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 09.0209.09 09.2610.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att utskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2014-12-04

utskottsdokument 2014/15:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-12-04 TID 09.1009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:4. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades. 3 Vissa ärenden i Regeringskansliet:

2014-12-04

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:4 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: HH 4. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande:

2014-12-02 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2014/15:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM Tisdagen den 2 december 2014 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:10 av den 27 november 2014. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsattes behandlingen av proposition

2014-12-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Konferens om subsidiaritetsprincipen Kanslichefen

2014-12-02

utskottsdokument 2014/15:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-12-02 TID 11.3311.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Begäran om granskning

2014-12-02

Kulturutskottets protokoll 2014/15:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM Torsdagen den 27 november 2014 TID Kl. 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:9 av den 25 november 2014. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsattes behandlingen av proposition

2014-11-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.41 10.4511.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att antalet suppleanter har utökats från 25 till 26 i utskottet och

2014-11-27

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:3 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsskiftet 2014 redogörelse för proceduren Föredragande: HH 4. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

2014-11-25 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2014/15:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM Tisdagen den 25 november 2014 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:8 av den 20 november 2014. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Utskottet behandlade proposition

2014-11-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID 11.0011.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7 och 2014/15:8. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Överläggning med regeringen Utskottet

2014-11-25

utskottsdokument 2014/15:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-11-25 TID 11.4812.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Begäran om granskning

2014-11-25

Kulturutskottets protokoll 2014/15:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM Torsdagen den 20 november 2014 TID Kl. 9.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:7 av den 18 november 2014. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till ramar för budgetåret 2015 Fortsattes behandlingen

2014-11-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID 09.0011.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Justitieombudsmännen lämnade information och svarade på frågor med anledning av redogörelse 2014/15:JO1 vid utskottets offentliga sammanträde.

2014-11-20

Kulturutskottets protokoll 2014/15:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM Tisdagen den 18 november 2014 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att riksdagsstipendiaten Nina Liljeqvist får närvara vid utskottets sammanträden till och med februari 2015. Denna paragraf förklarades

2014-11-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID 11.0012.25 12.3312.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om riksdagens anslag KU1 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing m.fl. lämnade information och svarade på frågor med anledning av budgetpropositionen, 2014/15:1,

2014-11-18

Kulturutskottets protokoll 2014/15:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM Torsdagen den 13 november 2014 TID Kl. 9.4511.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Kristina Örtenhed från konstitutionsutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 4 på föredragningslistan.

2014-11-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID 09.0009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats 191 motioner från allmänna motionstiden

2014-11-13

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:2 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-11-11 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: HH 4. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande:

2014-11-11 11:00:00