Dokument & lagar (145 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2014/15:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM Torsdagen den 22 januari 2015 TID Kl. 9.309.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:21 av den 20 januari 2015. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Isabella Hökmark M fick närvara under dagens sammanträde.

2015-01-22

Kulturutskottets protokoll 2014/15:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM Tisdagen den 20 januari 2015 TID Kl. 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:20 av den 15 januari 2015. 2 Spelfrågor KrU4 Utskottet behandlade motioner om spelfrågor. Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

2015-01-20

Kulturutskottets protokoll 2014/15:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM Torsdagen den 15 januari 2015 TID Kl. 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2014/15:18 av den 16 december 2014 och 2014/15:19 av den 18 december 2014. 2 Vissa kulturfrågor KrU2 Per Lodenius C anmälde att han

2015-01-15

Kulturutskottets protokoll 2014/15:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM Torsdagen den 15 januari 2015 TID Kl. 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2014/15:18 av den 16 december 2014 och 2014/15:19 av den 18 december 2014. 2 Vissa kulturfrågor KrU2 Per Lodenius C anmälde att han

2015-01-15

Kulturutskottets protokoll 2014/15:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM Torsdagen den 18 december 2014 TID Kl. 16.3016.35 16.5017.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslut om sammanträde Utskottet beslutade enhälligt att utskottet får sammanträda, den 18 december 2014, även under arbetsplenum eller val i kammaren 7 kap. 15 riksdagsordningen,

2014-12-18

Kulturutskottets protokoll 2014/15:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM Tisdagen den 16 december 2014 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:17 av den 12 december 2014. 2 Vårens motionshantering Kanslichefen informerade utskottet om planerade motionsbetänkanden

2014-12-16

Kulturutskottets protokoll 2014/15:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM Torsdagen den 11 december 2014 TID Kl. 9.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:15 av den 10 december 2014. 2 Information från Statens kulturråd Företrädare för Statens kulturråd, generaldirektör Staffan

2014-12-11

Kulturutskottets protokoll 2014/15:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM Onsdagen den 10 december 2014 TID Kl. 09.0009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:14 av den 9 december 2014. 2 Information från Svenska Förläggareföreningen Verkställande direktör Kristina Ahlinder informerade

2014-12-10

Kulturutskottets protokoll 2014/15:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM Tisdagen den 8 december 2014 TID Kl. 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2014/15:12 och 2014/15:13 av den 4 december 2014. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsattes behandlingen

2014-12-08

Kulturutskottets protokoll 2014/15:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM Torsdagen den 4 december 2014 TID Kl. 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsattes behandlingen av proposition 2014/15:1 Budgetproposition-en för 2015, utgiftsområde 17 och motioner jfr prot.

2014-12-04

Kulturutskottets protokoll 2014/15:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM Tisdagen den 4 december 2014 TID Kl. 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:11 av den 2 december 2014. 2 Information om budgetberedningen Utskottets ordförande Per Bill M och kanslichef Ann Aurén informerade

2014-12-04

Kulturutskottets protokoll 2014/15:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM Tisdagen den 2 december 2014 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:10 av den 27 november 2014. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsattes behandlingen av proposition

2014-12-02

Kulturutskottets protokoll 2014/15:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM Torsdagen den 27 november 2014 TID Kl. 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:9 av den 25 november 2014. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsattes behandlingen av proposition

2014-11-27

Kulturutskottets protokoll 2014/15:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM Tisdagen den 25 november 2014 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:8 av den 20 november 2014. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Utskottet behandlade proposition

2014-11-25

Kulturutskottets protokoll 2014/15:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM Torsdagen den 20 november 2014 TID Kl. 9.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:7 av den 18 november 2014. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till ramar för budgetåret 2015 Fortsattes behandlingen

2014-11-20

Kulturutskottets protokoll 2014/15:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM Tisdagen den 18 november 2014 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att riksdagsstipendiaten Nina Liljeqvist får närvara vid utskottets sammanträden till och med februari 2015. Denna paragraf förklarades

2014-11-18

Kulturutskottets protokoll 2014/15:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM Torsdagen den 13 november 2014 TID Kl. 9.4511.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Kristina Örtenhed från konstitutionsutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 4 på föredragningslistan.

2014-11-13

Kulturutskottets protokoll 2014/15:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM Tisdagen den 4 november 2014 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:4 av den 23 oktober 2014. 2 Information om budgetpropositionen för 2015 Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och demokratiminister

2014-11-04

Kulturutskottets protokoll 2014/15:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM Torsdagen den 23 oktober 2014 TID Kl. 9.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:3 av den 21 oktober 2014. 2 Information om public service-frågor Företrädare för de tre public service-företagen informerade

2014-10-23

Kulturutskottets protokoll 2014/15:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM Tisdagen den 21 oktober 2014 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:2 av den 9 oktober 2014. 2 Information från Statens kulturråd Företrädare för Statens kulturråd, generaldirektör Staffan Forssell

2014-10-21