Dokument & lagar (145 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2004/05:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:24 DATUM Torsdagen den 7 april 2005 TID 09.15-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna skrivelser Anmäls skrivelse från Bildkonst Upphovsrätt i Sverige BUS angående privatkopieringsersättning dnr 140-3060-04/05Skrivelser från andra utskott Konstitutionsutskottet Protokollsutdrag

2005-04-12

Kulturutskottets protokoll 2004/05:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:23 DATUM Tisdagen den 22 mars 2005 TID 10.30-11.10 11.15-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om museer och utställningar jfr prot. 2004/05:20.5Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2004/05:KrU7 justeras.

2005-04-11

Kulturutskottets protokoll 2004/05:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:22 DATUM Torsdagen den 17 mars 2005 TID 09.10-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppet seminarium Konstnärlig ledare Jasenko Selimovic, Göteborgs stadsteater och docent Dominic Power, kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet informerar på utskottets

2005-03-24

Kulturutskottets protokoll 2004/05:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:21 DATUM Tisdagen den 8 mars 2005 TID 10.30-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om idrottsfrågor jfr prot. 2004/05:15.3Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2004/05:KrU5 justeras. Anmäls

2005-03-24

Kulturutskottets protokoll 2004/05:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:20 DATUM Torsdagen den 3 mars 2005 TID 09.15-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Val av vice ordförande under Annika Nilssons föräldraledighet Utskottet beslutar välja Lars Wegendal till vice ordförande under Annika Nilssons föräldraledighet. 2 Inbjudan Anmäls inbjudan från Talboks-

2005-03-08

Kulturutskottets protokoll 2004/05:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:19 DATUM Torsdagen den 17 februari 2005 TID 09.15-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statssekreterare Claes Ånstrand, departementssekreterare Robert Nilsson och rättssakkunnige Göran Söderström, informerar om regeringens

2005-03-07

Kulturutskottets protokoll 2004/05:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:18 DATUM Tisdagen den 15 februari 2005 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statsrådet Lena Hallengren, kanslirådet Astrid Utterström, politiskt sakkunniga Sofia Johansson och departementssekreterare Petra

2005-02-17

Kulturutskottets protokoll 2004/05:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:17 DATUM Torsdagen den 10 februari 2005 TID 09.15-09.30 09.35-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller en tjänsteman

2005-02-15

Kulturutskottets protokoll 2004/05:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:15 DATUM Torsdagen den 3 februari 2005 TID 09.15-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelser Anmäls skrivelser från Riksidrottsförbundet med yttrande över Riksrevisionens styrelses framställning angående statens stöd till idrottsrörelsen dnr 140-2029-04/05Nordiska

2005-02-15

Kulturutskottets protokoll 2004/05:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:16 DATUM Tisdagen den 8 februari 2005 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Folkbildningsrådet, ordförande Anders Ljunggren och generalsekreterare Britten Månsson-Wallin, informerar om Folkbildningsrådets syn på Riksrevisionens granskning av

2005-02-08

Kulturutskottets protokoll 2004/05:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:14 DATUM Tisdagen den 25 januari 2005 TID 10.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Behandlas motionerna 2002/03:Kr367 yrk 3, 2003/04:Kr219, 2003/04:Kr220, 2003/04:Kr272, 2004/04:Kr326 yrk. 37-38, 2003/04:Kr390 yrk. 14, 2003/04:Ub517 yrk. 3-4 och 2004/05:Kr214,

2005-02-04

Kulturutskottets protokoll 2004/05:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:13 DATUM Torsdagen den 20 januari 2005 TID 09.15-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkommande skrivelser Anmäls följande skrivelser M L Nilsson, Ulricehamn, angående TV-licenser dnr 140-1168-04/05Leksands kommun samtliga politiska partier angående SVT, f.d Dövas TV:s framtid

2005-01-25

Kulturutskottets protokoll 2004/05:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:12 DATUM Torsdagen den 25 november 2004 TID 09.15-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, volym 9 jämte motioner, jfr prot. 2004/05:4.3

2005-01-25

Kulturutskottets protokoll 2004/05:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:11 DATUM Tisdagen den 23 november 2004 TID 10.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommen skrivelse Anmäls skrivelse från Friluftsorganisationer i samverkan FRISAM angående begäran om uppvaktning dnr 140-1038-04/052 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:1

2005-01-25

Kulturutskottets protokoll 2004/05:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:10 DATUM Torsdagen den 18 november 2004 TID 09.15-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelser Anmäls skrivelser från Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter, Namninsamling angående bevarandet av Kulturnät Sverige dnr 140-411-04/05Åse Kleveland, Svenska Filminstitutet

2005-01-25

Kulturutskottets protokoll 2004/05:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:9 DATUM Tisdagen den 16 november 2004 TID 10.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna skrivelser Anmäls följande skrivelser Sveriges Dövas Idrottsförbund angående svenskt deltagande i Deaflympics dnr 140-876-04/05Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet angående förslag

2005-01-25

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS7

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS7 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens stöd till idrottsrörelsen och folkbildningen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statsbidragen till idrottsrörelsen och till folkbildningen. Resultatet har redovisats i rapporten RiR 2004:15 Offentlig förvaltning


Utskottsberedning: 2004/05:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS7 (doc, 72 kB)

Kulturutskottets protokoll 2004/05:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:8 DATUM Tisdagen den 9 november 2004 TID 10.30-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:3 Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet jämte motioner. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2004/05:KrU3

2004-11-16

Kulturutskottets protokoll 2004/05:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:7 DATUM Torsdagen den 28 oktober 2004 TID 09.15-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelse Anmäls följande skrivelse som inkommit till utskottet för kännedom Stiftelsen Drottningholms teatermuseum angående ansökan om statsbidrag riktad till Statens kulturråd dnr 140-631-04/052

2004-11-16

Kulturutskottets protokoll 2004/05:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:6 DATUM Tisdagen den 26 oktober 2004 TID 10.30-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Teaterförbundet, ordförande Tomas Bolme, vice ordförande Anna Carlson och förbundsdirektör Jaan Kolk, informerar utskottet om sin syn på pris- och löneomräkningen på scenområdet,

2004-10-29