Dokument & lagar (165 träffar)

utskottsdokument 2014/15:verk

Finansutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten och bereda ärenden om utgiftstak

2015-10-01

Finansutskottets protokoll 2014/15:46

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:46 Datum 2015-06-11 Tid 10:30-10:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde följande: Studieresor Förslag till upplägg och tidpunkt för resa till Afrika. Förslag till tidpunkt för resa till Frankfurt-Luxemburg och Lissabon-Madrid. Förslag till tidpunkt för

2015-06-11

Finansutskottets protokoll 2014/15:45

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:45 Datum 2015-06-09 Tid 11.00-12.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s årsbudget 2016 Överläggningar hölls med statssekreterare Max Elger om EU:s årsbudgetprocess för 2016 och om EU-kommissionens budgetförslag SEC 201524. Underlag för överläggningen utgjordes av

2015-06-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:44

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:44 Datum 2015-06-04 Tid 10:30-10:38 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde ny granskningsrapport från Riksrevisionen om årsredovisningen för staten 2014 RiR 2015:92 Några värdepappersmarknadsfrågor FiU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:115.

2015-06-04

Finansutskottets protokoll 2014/15:43

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:43 Datum 2015-05-28 Tid 11:00-11:15 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 2 juni. 2 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 FiU24 Utskottet fortsatte behandlingen av utvärdering av penningpolitiken för perioden

2015-05-28

Finansutskottets protokoll 2014/15:42

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:42 Datum 2015-05-26 Tid 11:00-11:05 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan till FN-konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba 13-16 juli 2015 Finansmarknadsminister Per Bolund har bjudit in två ledamöter från finansutskottet för medverkan i den svenska delegationen.

2015-05-26

Finansutskottets protokoll 2014/15:41

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum 2015-05-21 Tid 10.30-11.15 Närvarande Se bilaga 1 1 EU-kommissionen om planeringsterminen Katarina Areskoug, chef för Europeiska Kommissionens Representation i Sverige informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande seniora ekonomiska rådgivare: Magnus Astberg

2015-05-21

Finansutskottets protokoll 2014/15:40

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:40 Datum 2015-05-19 Tid 08:30-10:35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler presenterade rapporten. Finansminister Magdalena Andersson gav regeringens syn på rapporten. Ledamöternas frågor

2015-05-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:39

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:39 Datum 2015-05-07 Tid 10.30-11.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning om de offentliga samråden kring kapitalmarknadsunionen Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund. Underlag för överläggningen var departementets bakgrunds-PM Offentligt samråd: grönbok

2015-05-07

Finansutskottets protokoll 2014/15:38

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum 2015-04-28 Tid 11:00-11:05 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslöt att bjuda in chefen för EU-kommissionens representation i Sverige Katarina Areskoug till utskottets sammanträde den 21 maj för en presentation av kommissionens rekommendationer till Sverige

2015-04-28

Finansutskottets protokoll 2014/15:37

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:37 Datum 2015-04-23 Tid 10.30-10.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar Seminarium om statlig kapitalförsörjning 5 maj kl. 11-13. Anmälan till näringsutskottet senast 29 april. Seminarium om tillväxtreformer i Europa italienska senaten i samarbete med OECD 25-26

2015-04-23

Finansutskottets protokoll 2014/15:36

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum 2015-04-21 Tid 11:00-12:30 Närvarande Se bilaga 1 1 Information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet Statssekreterare Karolina Ekholm. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Information från Riksbanken om bilaterala avtal mellan centralbanker Riksbankschef

2015-04-21

Finansutskottets protokoll 2014/15:35

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum 2015-04-16 Tid 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Finanspolitiska rådet den 19 maj Utskottet beslutade att tidigarelägga utfrågningen med Finanspolitiska rådet den 19 maj, ny tid sattes till kl. 08.30-11.00. Rapport från Riksbanken Kanslichefen meddelade

2015-04-16

Finansutskottets protokoll 2014/15:34

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum 2015-04-14 Tid 11:00-12:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Biståndsminister Isabella Lövin Riksbankschef Stefan Ingves Ledamöternas frågor besvarades. 2

2015-04-14

Finansutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum 2015-04-09 Tid 10:30-10:55 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Veteranförenings årsmöte Kanslichefen påminde om riksdagens veteranförenings årsmöte den 6 maj då ledamöterna kan träffa tidigare FiU-ledamöter i sessionssalen kl. 14.30

2015-04-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-04-07 TID 11:00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Claes Norgren redogjorde för Riksrevisionens årsredovisning 2014 och myndighetens uppföljningsrapport 2015. Riksrevisorn sammanfattade också

2015-04-07

Finansutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-03-26 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en kommission för översyn av det finanspolitiska ramverket

2015-03-26

Finansutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-03-24 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisade Riksbankens underlag för utvärdering. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Anmälningar Inbjudningar Kanslichefen

2015-03-24

Finansutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-19 TID 09.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället Inbjudna talare: Mikael Selander, chef för Landsbygds- och näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, Sten Selander, avdelningschef,

2015-03-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-17 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag: KOM 2015 63 Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig

2015-03-17