Dokument & lagar (128 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2008/09:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM Tisdagen den 27 januari 2009 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:14 av den 22 januari 2009. 2 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om public service-frågor väckta under allmänna

2009-01-27

Kulturutskottets protokoll 2008/09:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM Tisdagen den 16 december 2008 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller

2009-12-16

Kulturutskottets protokoll 2008/09:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM Tisdagen den 20 januari 2009 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni, politiskt sakkunnige Anders Bergström, departementsrådet Annica Dal och kanslirådet

2009-01-20

Kulturutskottets protokoll 2008/09:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM Tisdagen den 13 januari 2009 TID Kl. 13.0013.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:11 av den 16 december 2008. 2 Ärendebehandling Behandlas yttrande till näringsutskottet över proposition 2008/09:67 om civilrättsliga

2009-01-13

Kulturutskottets protokoll 2008/09:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM Tisdagen den 21 april 2009 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:25 av den 16 april 2009. 2 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2008/09:126 Statens stöd till idrotten

2009-04-21

Kulturutskottets protokoll 2008/09:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM Tisdagen den 2 december 2008 TID Kl. 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:7 av den 20 november 2008. 2 Överlämnande av motion till trafikutskottet Kulturutskottet har den 13 november 2008 beslutat

2008-12-02

Kulturutskottets protokoll 2008/09:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM Tisdagen den 16 juni 2009 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare samt företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet

2009-06-16

Kulturutskottets protokoll 2008/09:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM Tisdagen den 9 juni 2009 TID Kl. 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:27 av den 7 maj 2009. 2 Yttrande till skatteutskottet Behandlas fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182

2009-06-09