Dokument & lagar (284 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-20 TID 9.0010.25 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet sammanträde Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerade om statistik om dem som lämnat sjukförsäkringen. Dessutom närvarade från Socialdepartementet

2012-11-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-13 TID 9.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet höll en öppen utfrågning tillsammans med finansutskottet om AP-fondernas framtid. Medverkande: Peter Norman, finansmarknadsminister Mats Langensjö, AP-fondsutredare

2012-11-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-08 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. 2 Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson och försäkringsdirektör Laura Hartman, Försäkringskassan

2012-11-08

Kulturutskottets protokoll 2012/13:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM Tisdagen den 6 november 2012 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:5 av den 25 oktober 2012. 2 Information Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn

2012-11-06

Kulturutskottets protokoll 2012/13:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM Torsdagen den 14 februari 2013 TID Kl. 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:12 av den 31 januari 2013. 2 Överlämnande av motionsyrkande Utskottet beslutade under förutsättning av berört utskotts

2013-02-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-14 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling Statsrådet Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet och statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet,

2013-02-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-12 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 3 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun Antemar med medarbetare informerade om granskningsrapport

2013-02-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-24 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:16. 2 Utskottsinitiativ om rehabilitering Utskottet fortsatte behandlingen av utskottsinitiativ. Ärendet bordlades.

2013-01-24

Kulturutskottets protokoll 2012/13:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM Tisdagen den 22 januari 2013 TID Kl. 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Ulf Nilsson FP valdes med acklamation till vice ordförande i kulturutskottet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll

2013-01-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-01-31 TID 10.3010.50 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17. 2 Utskottsinitiativ om rehabilitering tillbaka till arbete SfU6 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-01-31

Kulturutskottets protokoll 2012/13:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM Torsdagen den 31 januari 2013 TID Kl. 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:11 av den 22 januari 2013. 2 Information Företrädare för SMoK Sveriges Musik- och kulturskolerådordförande Inger Carlonberg

2013-01-31

Kulturutskottets protokoll 2012/13:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM Torsdagen den 22 november 2012 TID Kl. 10.0010.30 10.3510.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:7 av den 15 november 2012. 2 Budgetpropositionen för 2013 KrU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2012-11-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-21 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Frontex Statssekreterare Martin Valfridsson med medarbetare, Justitiedepartementet, informerade om Frontex organisation och uppgifter samt redogjorde för vissa

2013-03-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:39 DATUM 2013-08-27 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:38. 2 EU-förslag om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna gällande Kroatien och Cypern

2013-08-27

Kulturutskottets protokoll 2012/13:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM Torsdagen den 16 maj 2013 TID Kl. 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:23 av den 14 maj 2013. 2 Mål för friluftslivspolitiken KrU4 Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för

2013-05-16

Kulturutskottets protokoll 2012/13:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM Tisdagen den 9 april 2013 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:17 av den 21 mars 2013. 2 Kultur och kulturskaparnas villkor KrU11 Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna

2013-04-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-03-26 TID 11.0012.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen Generaldirektör Anders Danielsson och rikspolischef Bengt Svenson informerade om bl.a. självmant återvändande och inre

2013-03-26

Kulturutskottets protokoll 2012/13:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM Torsdagen den 21 mars 2013 TID Kl. 9.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:16 av den 14 mars 2013. 2 Justering av betänkande KrU3 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om spelfrågor som väckts

2013-03-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-11 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 Migration och asylpolitik SfU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande

2013-04-11

Kulturutskottets protokoll 2012/13:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM Torsdagen den 30 maj 2013 TID Kl. 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13: 24 av den 16 maj 2013. 2 Justering av betänkande KrU4 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2012/13:51

2013-05-30