Dokument & lagar (106 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:50

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:50 DATUM 2009-05-20 TID 08:30-08:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att utskottet kallar statssekreterare Hans Lindblad för att överlägga om nästa års EU-budget, tisdag den

2009-05-20

Finansutskottets protokoll 2008/09:49

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:49 DATUM 2009-05-19 TID 10.00-13:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Lars Calmfors, ordförande, Finanspolitiska rådet, Lena Westerlund, chefsekonom, LO, Peter Fredriksson, generaldirektör, IFAU, och Anders Borg, finansminister,

2009-05-19

Finansutskottets protokoll 2008/09:48

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:48 DATUM 2009-05-14 TID 09:00-10:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med ändringen att punkt 6 Justering av protokoll ströks. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att sammanträdet tisdag den 19 maj kl 9.30 flyttas

2009-05-14

Finansutskottets protokoll 2008/09:47

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:47 DATUM 2009-05-12 TID 11:00-12:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att utskottet sammanträder måndag den 8 juni kl 11.15 och till det sammanträdet bjuder in finansministern

2009-05-12

Finansutskottets protokoll 2008/09:43

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:43 DATUM 2009-04-16 TID 09:00-09:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkten 8 justering av protokoll ströks. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att sammanträdena den 23 och 30 april ställs

2009-04-16

Finansutskottets protokoll 2008/09:42

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:42 DATUM 2009-04-14 TID 11:00-11:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkt 7 ströks. 2 Anmälningar Reserapport från interparlamentariskt möte i Prag den 5-6 april Göran Pettersson minformerade

2009-04-14

Finansutskottets protokoll 2008/09:41

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:41 DATUM 2009-04-02 TID 09:00-09:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen informerade om svårigheterna att hitta gemensam tid den 22 april för FiU:s och UU:s information inför IMF och Världsbankens

2009-04-02

Finansutskottets protokoll 2008/09:40

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:40 DATUM 2009-03-31 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om finansiell reglering i EU m.m. Generaldirektör Martin Andersson och och analytiker Masih Yasdi, Finansinspektionen samt statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, informerade utskottet

2009-03-31

Finansutskottets protokoll 2008/09:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-03-10 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Redogörelse överlämnad till utbildningsutskottet Finansutskottet beslutade att under förutsättning av utskottets medgivande till utbildningsutskottet

2009-03-10

Finansutskottets protokoll 2008/09:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-02-26 TID Kl. 09.0011.15, 11.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Kl. 09.00 1 Öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Kl. 11.30 2 Godkännande av föredragningslistan

2009-02-26

Finansutskottets protokoll 2008/09:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-02-24 TID 11:00-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning penningpolitiska experter Cecilia Skingsley, Swedbank och Sven-Arne Svensson, Erik Penser Bankaktiebolag, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan

2009-02-24

Finansutskottets protokoll 2008/09:39

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM 2009-03-26 TID 10:00-10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om finansiell reglering i EU samt andra aktuella finansmarknadsfrågor Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor. Från finansdepartementet deltog också Stefan Svanström, politiskt

2009-03-26

Finansutskottets protokoll 2008/09:38

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:38 DATUM 2009-03-19 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att utskottet bjuder in AP-fondernas etikråd till sammanträdet den 21 april, utser en ledamot att representera

2009-03-19

Finansutskottets protokoll 2008/09:37

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-03-12 TID 09.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om kommunernas ekonomi Lennart Gabrielsson, 3:e vice ordf i SKL. Kommunalråd fp i Sollentuna, Lena Micko,sledamot av SKL:s arbetsutskott, kommunalråd Linköping, Clas Olsson, chefekonom, SKL, Mats

2009-03-12

Finansutskottets protokoll 2008/09:36

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-03-10 TID 13.00-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Nyemission i SAS AB publ FiU 40 Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU40 Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa tillägg

2009-03-10

Finansutskottets protokoll 2008/09:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-01-15 TID 08.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med ändringen att den interna utfrågningen flyttades till sista punkt. 2 Granskningsrapporter från Riksrevisionen Föredrogs rapporten Tillämpningen

2009-01-15

Finansutskottets protokoll 2008/09:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-01-20 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om Riksrevisionens rapporter Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare Tomas Nordström, Cristina Eriksson och Qaisar Mahmood informerade och svarade på frågor om följande rapporter: Tillämpningen

2009-01-20

Finansutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2008-12-11 TID 14.00-14.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde Proposition 2008/09:95 Stärkta insatser för fordonsindustrin som enligt Regeringen kommer att föreslås en

2008-12-11

Finansutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2008-12-11 TID 9.00-9.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering FiU6y Utskottet beslutade att bordlägga ärendet. 2 Information från Bankföreningen VD Ulla Lundqvist, chefsjurist Tomas Tetzell från Bankföreningen samt Gent Jansson från

2008-12-11

Finansutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2008-12-10 TID 08.45-09-00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering FiU6y Föredrogs och behandlades proposition 86. Ärendet bordlades 3 Övriga frågor Ulla Andersson

2008-12-10