Dokument & lagar (106 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2008-12-09 TID 11.00-13.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interna utfrågningar Riksbanksfullmäktiges presidium, ordförande Johan Gernandt och vice  ordförande Leif Pagrotsky informerade och svarade på frågor om verksamheten i Riksbanken och fullmäktige. Arbetsförmedlingen

2008-12-09

Finansutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2008-12-04 TID 9.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interna utfrågningar och information Professor Lars Calmfors informerade och svarade på frågor. Jens Lundsgaard, OECD, informerade om Sverigerapporten och svarade på frågor. Professor John Hassler informerade och

2008-12-04

Finansutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-02 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkten 6 justering av protokoll ströks. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde nya suppleanter: Christina Andersson c och

2008-12-02

Finansutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-11-25 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsledamoten Christina Andersson cersättare för Roger Tiefensee, i avvaktan på formellt beslut om inval i utskottet fick vara närvarande under sammanträdet. 2 Godkännande

2008-11-25

Finansutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-11-20 TID 09.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om garantiprogrammet Riksgäldskontorets generaldirektör Bo Lundgren, styrelseordförande Ove Nilsson och chefen för garantiavdelningen Magnus Thor informerade utskottet och svarade på frågor. Finansmarknadsminister

2008-11-20

Finansutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-18 TID 12.30-13.35, 13.50-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om konvergensprogrammet Statssekreterare Per Jansson informerade och svarade på frågor. Deltog gjorde också Susanne Ackum, finansråd Thomas Pettersson, kansliråd Åsa Eriksson, departementssekreterare

2008-11-18

Finansutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-13 TID 17.00-17.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde att statsrådet Mats Odell kommer till sammanträdet den 20 november, protokollsutdrag från skatteutskottet

2008-11-13

Finansutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-11 TID 11.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Punkten justering av protokoll ströks i övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar. Kanslichefen föreslog att utskottet tar emot besök ifrån det Iranska finansutskottet

2008-11-11

Finansutskottets protokoll 2008/09:46

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:46 DATUM 2009-05-07 TID 09.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den ekonomiska utvecklingen Kerstin Hallsten, prognoschef, Konjunkturinstitutet, Anders Rune, chefsekonom, Teknikföretagen, Lena Hagman, chefsekonom, Almega, och Roland Spånt, chefsekonom, TCO,

2009-05-07

Finansutskottets protokoll 2008/09:45

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:45 DATUM 2009-05-05 TID 11:00-12:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde reserapport från finansutskottets studieresa tillsammans med skatteutskottet till OECD i Paris den 5-6 april.

2009-05-05

Finansutskottets protokoll 2008/09:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-01-13 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Punkten justering av protokoll ströks i övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar Kanslichefen presenterade förslag på upplägg av utskottets interna utfrågning om

2009-01-13

Finansutskottets protokoll 2008/09:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2008-12-19 TID 14.57-15.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsbudgeten för 2009 FiU10 Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet. 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 3 Anmälningar Kanslichefen kommenterade den

2008-12-19

Finansutskottets protokoll 2008/09:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2008-12-18 TID 09:00-09:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att riksdagen fått en inbjudan från OECD att delta i ett seminarium i Paris den 19 februari. Utskottet beslutade

2008-12-18

Finansutskottets protokoll 2008/09:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2008-12-17 TID 08.00-08.10 08.30-08.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Stärkta insatser för fordonsindustrin FiU19 Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet. Tre reservationer anmäldes

2008-12-17

Finansutskottets protokoll 2008/09:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2008-12-16 TID 08:30-11:15, 11:25-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning tillsammans med näringsutskottet VD Jan-Åke Jonsson, informationsdirektör Eric Geers och ansvarig för myndighetskontakter Anna Petri från SAAB informerade och svarade på frågor.

2008-12-16

Finansutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-23 TID 09.00-10.00 10.10-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Bankföreningen Ordförande Jan Lidén och VD Ulla Lundqvist informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 3 Anmälningar.

2008-10-23

Finansutskottets protokoll 2008/09:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-16 TID 09.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna skrivelser bilaga 2 1 Information från Riksgäldskontoret. Generaldirektör Bo Lundgren, styrelseordförande Ove Nilsson, chefsjurist Charlotte Rydin och upplåningschef Thomas Olofsson informerade finansutskottet

2008-10-16

Finansutskottets protokoll 2008/09:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.45-14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet. Finansminister Anders Borg och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell informerade finansutskottet och svarade på frågor. Information från SEB. Chefekonom Håkan Frisén

2008-10-14

Finansutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-30 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten samt om utvecklingen på finansmarknaderna. Anders Borg och Stefan Ingves informerade utrikesutskottet och finansutskottet och svarade på frågor. Vid protokollet

2008-09-30

Finansutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-18 TID 09:00-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansinspektionen T.f. Generaldirektör Erik Saers och chefsekonom Thomas Flodén informerade och svarade på frågor om stabiliteten på finansmarknaderna. 2 Information från Riksbanken Vice riksbankschef

2008-09-18