Dokument & lagar (406 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-23 TID 9.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet

2013-05-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-16 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. 2 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. SfU9 Utskottet behandlade

2013-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-05-28 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:33 och 2012/13:34. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl, revisionsledare Ingvar Önnhage,

2013-05-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:37

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-06-04 TID 11.0012.00 12.1013.20 13.30 13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet sammanträde Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerade om de ökande sjuktalen. Dessutom närvarade från Socialdepartementet Christina

2013-06-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-05-30 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35. 2 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare SfU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2013-05-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-14 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om besöket hos Tullverket tisdagen

2013-05-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-14 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:31. 2 Vårändringsbudget för 2013 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2013-05-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 2013-09-12 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:39. 2 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn SfU11 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:162

2013-09-12

Kulturutskottets protokoll 2012/13:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM Onsdagen den 19 juni 2013 TID Kl. 8.008.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:26 av den 4 juni 2013. 2 EU-förslag om direktiv om återlämnande av kulturföremål som olovligen förts bort från en medlemsstats

2013-06-19

Kulturutskottets protokoll 2012/13:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM Tisdagen den 4 juni 2013 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:25 av den 30 maj 2013. 2 Information Företrädare för Finansdepartementet, finansmarknadsminister Peter Norman, statssekreterare

2013-06-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 10.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5. 2 Anslag inom utgiftsområdena 1012 SfU1 Utskottet behandlade proposition 2012/13:1 utgiftsområdena 1012 och

2012-10-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-27 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Anslag inom utgiftsområde 8 SfU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1 och motioner.

2012-11-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-29 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12 2 EU-frågor på migrationsområdet 1. Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet,

2012-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-22 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:10. 2 Vissa frågor om underhållsstöd SfU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:16 och motioner.

2012-11-22

Kulturutskottets protokoll 2012/13:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM Torsdagen den 25 oktober 2012 TID Kl. 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:4 av den 23 oktober 2012. 2 Motioner från allmänna motionstiden Kanslichefen informerade om kansliets förslag till sortering

2012-10-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-02 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30. 2 EU-förslag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier m.m. Utskottet

2013-05-02

Kulturutskottets protokoll 2012/13:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM Torsdagen den 2 maj 2013 TID Kl. 10.0010.40 kl. 10.4511.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13: 21 av den 25 april 2013. 2 Inkommen skrivelse Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från Språkförsvaret

2013-05-02

Kulturutskottets protokoll 2012/13:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM Tisdagen den 14 maj 2013 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13: 22 av den 2 maj 2013. 2 Justering av betänkande KrU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om politik för det civila

2013-05-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-02-21 TID 10.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:19 och 2012/13:20. 2 EU-fråga på socialpolitikens område Utskottet överlade med regeringen, statssekreteraren

2013-02-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.15 11.35-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Rehabilitering tillbaka till arbete SfU6 Utskottet fortsatte behandlingen av utskottsinitiativ

2013-03-05