Dokument & lagar (248 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:28

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM Tisdagen den 21 april 2009 TID kl. 09.30 09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om besöket på Arbetsförmedlingen torsdagen den 23 april kl. 09.30, anmälningar lämnas till utskottsassistenten. Karta till Arbetsförmedlingen, Hälsingegatan 38 skickas

2009-04-21

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:9

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-20 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2008/09:8. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Carl B Hamilton fp entledigats som suppleant i utskott och att Cecilia Wikström i Uppsala

2008-11-20

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:13

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-02-17 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2008/09:12. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att en sammanställning av Nordiska rådets rekommendationer under 2008 avseende utrikesutskottets

2009-02-17

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:10

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-04 TID 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering UU3y Utskottet justerar utkast till yttrande 2008/09:UU3y Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål till justitieutskottet. 2 Förnyad justering av UU1 Utskottet

2008-12-04

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:15

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-03-12 TID 09.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2008/09:UU12 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina,

2009-03-12

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:14

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-02-19 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryckSveriges demokratibistånd. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, departementsrådet

2009-02-19

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:11

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2009-01-22 TID 09.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, rättschefen Carl-Henrik Ehrenkrona, departementsrådet Magnus Schöldtz, kanslirådet Jonas Wendel, samtliga UD, lämnar

2009-01-22

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:16

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-03-26 TID 09.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid Gymnich-föredragningar Utskottet beslutar att medge företrädare för EU-nämndens kansli rätt att under återstoden av riksmötet närvara vid föredragningar inför Gymnich. 2 Föredragning

2009-03-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM Torsdagen den 19 mars 2009 TID kl. 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från ledamoten i Europaparlamentet Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. 1 Kanslimeddelanden Informerades om det kommande utskottssammanträdet,

2009-03-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM Tisdagen den 17 mars 2009 TID kl. 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av ställföreträdande generaldirektören Inger Ashing och utredaren Susanne Zander, Ungdomsstyrelsen. 2. Information lämnades av utredaren fil dir Martin Andersson om underlagsrapport

2009-03-17

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:12

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-02-10 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att föredragande Margareta Hjorth och riksdagsstipendiat Anneli Gustafsson vid EU-nämndens kansli medges närvara vid dagens föredragningar. 2 Föredragning

2009-02-10

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:8

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-13 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU8 Utskottet justerar utkast till betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget. Protokollsanteckning v, mp Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna har i samband med utskottsberedningen

2008-11-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM Torsdagen den 20 november 2008 TID Kl. 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av Riksrevisor Karin Lindell, åtföljd av Mats Johansson. 2. Information lämnades av VD:n Carl-Gustaf Leinar, åtföljd av Ann-Sofi Sjöberg, Trygghetsrådet, och VD:n Tomas

2008-11-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM Tisdagen den 11 november 2008 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: nästa sammanträde torsdagen den 20 november kl. 10.00, då information från Trygghetsrådet och Trygghetsfonden kommer att lämnas, besöket på Saco tisdagen

2008-11-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:5

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM Torsdagen den 23 oktober 2008 TID kl. 10.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av Jan-Olof Dahlgren och Stefan Tjärnback, Arbetsförmedlingen. 2. Information lämnades av generaldirektören

2008-10-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:4

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM Tisdagen den 21 oktober 2008 TID kl. 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Information lämnades om att utskottets ledamöter är inbjudna till Arbetslöshetskassornas Samorganisation tisdagen den 28 oktober kl. 18.30. Föranmälan krävs. 2 EU-information

2008-10-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:3

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM Torsdagen den 16 oktober 2008 TID kl. 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av yttrande till SfU kallelsen punkt 3 Utskottet justerade yttrande, 2008/09:AU3y Nya regler för arbetskraftsinvandring, till SfU. Anmäldes avvikande mening. 2 Kanslimeddelanden

2008-10-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM Tisdagen den 10 februari 2009 TID kl. 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslutades att punkterna 1-2, 5, 7-8 skulle bordläggas till sammanträdet den 12 februari 2009. 3 Första granskning av utkast till betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt Utskottet granskade texten

2009-02-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM Torsdagen den 22 januari 2009 TID kl. 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av statssekreteraren Jöran Hägglund och kanslirådet Anna Olofsson, Näringsdepartementet, om den nationella samordningen för varsel. 1 Kanslimeddelanden Informerades om

2009-01-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM Tisdagen den 20 januari 2009 TID kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Åsa Lindh, åtföljd av Håkan Forsberg, Svenska ESF-rådet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om: den preliminära arbetsplanen, som skickas till utskottet

2009-01-20