Dokument & lagar (346 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM Torsdagen den 17 november 2011 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-11-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111110 TID 08.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Mauritius Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga

2011-11-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 20111115 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen MJU8 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM 2011 634. Ärendet bordlades. 2 Ändring i lagen om tävling med hästdjur

2011-11-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM Tisdagen den 17 april 2012 TID 11.3012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling. 2 Överläggning, Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen:

2012-04-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM Torsdagen den 19 april 2012 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Den nya suppleanten Johnny Skalin presenterade sig och hälsades välkommen till utskottet. 1 Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Utskottet fortsatte behandlingen

2012-04-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 20120424 TID 11.15 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26. 2 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård MJU22 Utskottet behandlade prop. 2011/12:87.

2012-04-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 20120419 TID 08.00 09.00  09.05 09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 26-27 april 2012 Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga med landsbygds-minister Eskil Erlandsson om följande punkt på rådsdagordningen:

2012-04-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM Tisdagen den 27 mars 2012 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren, chefen för avdelningen rehabilitering till arbete Henrietta

2012-03-27

Kulturutskottets protokoll 2011/12:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM Tisdagen den 27 mars 2012 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:19 av den 15 mars 2012. 2 Information Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth,

2012-03-27

Kulturutskottets protokoll 2011/12:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM Torsdagen den 15 mars 2012 TID Kl. 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:18 av den 1 mars 2012. 2 Överlämnande av motionsyrkande Utskottet beslutade under förutsättning av berört utskotts medgivande

2012-03-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120412 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23 och 24 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om naturvård.

2012-04-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 20120417 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Hästnäringens Nationella Stiftelse Verkställande direktören för Hästnäringens Nationella Stiftelse lämnade information om hästnäringen och om stiftelsens

2012-04-17

Kulturutskottets protokoll 2011/12:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM Torsdagen den 29 mars 2012 TID Kl. 09.3009.45 09.5510.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:20 av den 27 mars 2012. 2 Inkommande skrivelser Kanslichefen anmälde följande inkommande skrivelser: Konstitutionsutskottet

2012-03-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM Torsdagen den 12 april 2012 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Hela protokollet inkl anteckning återfinnes i bilagan.

2012-04-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM Torsdagen den 29 mars 2012 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU8.

2012-03-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 20120315 TID 07.30 08.55  09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen

2012-03-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 20120327 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, fick närvara under uppvaktningen av Naturskyddsföreningen. 2 Uppvaktning av Naturskyddsföreningen

2012-03-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 20120322 TID 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21 2 Fiskeripolitik MJU15 Utskottet behandlade motioner om fiskepolitik. Ärendet bordlades 3 Kemikaliekontroll

2012-03-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM Torsdagen den 18 oktober 2011 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rådsslutsatser om uppföljning av Pekingplattformen Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1. Statsrådet Nyamko Sabuni, biträdd av ämnesrådet

2011-10-18

Kulturutskottets protokoll 2011/12:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM Tisdagen den 25 oktober 2011 TID Kl. 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:3 av den 18 oktober 2011. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till ramar för budgetåret 2012 Utskottet behandlade

2011-10-25