Dokument & lagar (15 139 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 20200318 TID 08:00-09:55 10:00-11:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att medge ledamöter och suppleanter att delta per telefon Olle Thorell SMarcus Wiechel SDMargareta Cederfelt

2020-03-18

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 46 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 20200312 TID 09:30-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet fortsatte behandlingen av COM2020 37 och COM2020 27. Utskottet justerade utlåtande

2020-03-12

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 20200310 TID 11:00-12:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Den europeiska säkerhetsordningen/OSSE Information om den europeiska säkerhetsordningen/OSSE från kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet. Ledamöternas

2020-03-10

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 20200305 TID 12:00-13:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information från kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet inför utrikesrådet FACLedamöternas frågor besvarades. 2 Sammanträde

2020-03-05

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 20200303 TID 11:00-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM2020 37 final och KOM2020 27 final. Ärendet bordlades.

2020-03-03

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 44 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 20200220 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella frågor kring fördraget om ickespridning av kärnvapen Information från nedrustningsambassadör Ann-Sofie Nilsson med medarbetare från Utrikesdepartementet. Ledamöternas frågor besvarades.

2020-02-20

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 395 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 20200213 TID 09:30-12:10 14:00-14:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25 och besöksprotokoll 2019/20:8, 2019/20:9 och 2019/20:10 2 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd

2020-02-13

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 46 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 20200206 TID 12:30-14:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:24. 2 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet beslutade

2020-02-06

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 45 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 20200130 TID 09:30-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv Presentation av rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv av Fredrik Westerlund, forskningsledare vid FOI och redaktör för rapporten,

2020-01-30

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 20200128 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. Denna paragraf

2020-01-28

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 20200123 TID 08:00-09:07 09:15-09:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli och utskottsråd Kristina Örtenhed från Konstitutionsutskottets kansli

2020-01-23

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 45 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 20200116 TID 09:3011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information från kabinettssekreterare Robert Rydberg, med medarbetare från Utrikesdepartementet inför utrikesrådet FACLedamöternas frågor besvarades. 2 Justering av

2020-01-16

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 41 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 20200109 TID 12:0013:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om tystnadsplikt Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 riksdagsordningen ska gälla uppgifter om Mali som företrädarna från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet

2020-01-09

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 41 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 20191218 TID 09:3009:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges feministiska utrikespolitik UU6 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:17 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:UU6. M-SD-C-V- och KD-ledamöterna anmälde

2019-12-18

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:19 (docx, 41 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18 DATUM 20191210 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om kvinnor, fred och säkerhet Utskottet inhämtade information genom Offentlig utfrågning om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med bifogat program bilaga 2Vid protokollet

2019-12-10

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:18 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17 DATUM 20191205 TID 09:3010:45 10:5011:35 13:1513:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetet i frågor som rör Kina UU4 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:18 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:UU4. M-SD-C-V-KD- och

2019-12-05

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:17 (docx, 45 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16 DATUM 20191203 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:15. 2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde

2019-12-03

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:16 (docx, 39 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15 DATUM 20191128 TID 08:0008:55 09:4512:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens granskning om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete Information från minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson,

2019-11-28

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:15 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14 DATUM 20191121 TID 08:0008:58 09:3010:40 10:4512:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens demokratisatsning Information från utrikesminister Ann Linde och minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, med medarbetare från

2019-11-21

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:14 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13 DATUM 20191114 TID 09:5010:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan UU3 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:156

2019-11-14

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:13 (docx, 41 kB)