Dokument & lagar (15 139 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-04-16 TID 08.00-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Anna-Caren Sätherberg SMaria Stockhaus MJasenko

2020-04-16

Trafikutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 29 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-02 TID 10.50-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Anders Åkesson CMagnus Jacobsson KDMaria Stockhaus

2020-04-02

Trafikutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 28 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-02 TID 08.45-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:27. Sjöfartsfrågor TU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:TU8. M-SD-C-V-KD-

2020-04-02

Trafikutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 30 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-03-31 TID 11.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Anders

2020-03-31

Trafikutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 30 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-03-26 TID 09.15-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Anders Åkesson

2020-03-26

Trafikutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 41 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-19 TID 11.30-13:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:24. Utskottssammanträde samtidigt som kammarsammanträde Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 15 riksdagsordningen,

2020-03-19

Trafikutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 32 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-17 TID 10:45-13:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 Information från infrastrukturdepartementet Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerade med anledning av coronaviruset. Förslag till förordning om ändring av förordningen

2020-03-17

Trafikutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-12 TID 10:00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:22. Infrastrukturfrågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:72 och motioner. Utskottet

2020-03-12

Trafikutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-03-10 TID 11:00-12:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:21. Medgivande att närvara Utskottet beslutade att praktikanten Sophie Carlson fick närvara under punkten 3 vid dagens

2020-03-10

Trafikutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-03-03 TID 11:00-12:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:20. Medgivande att närvara Utskottet beslutade att praktikanten Sofia Karlsson fick närvara under punkten 3 vid dagens

2020-03-03

Trafikutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-02-18 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:19. Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Esbjörn Wahlberg från Centerpartiets gruppkansli och praktikanten

2020-02-18

Trafikutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 26 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 2020-02-13 TID 10:00-10:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:18. Information om pråmtrafik Maritim konsult Anna Hammargren och Johan Lantz, vd Avatar Logistics, informerade om pråmtrafikens

2020-02-13

Trafikutskottets protokoll 2019/20:19 (docx, 33 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18 DATUM 2020-02-11 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:17. Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Esbjörn Wahlberg från Centerpartiets gruppkansli och Cesar Vargas Iglesias

2020-02-11

Trafikutskottets protokoll 2019/20:18 (docx, 34 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:17

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17 DATUM 2020-02-06 TID 11:00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:16. 2 3 4 5 6 Sjöfartsfrågor TU8 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. EU-kommissionens arbetsprogram Utskottet

2020-02-06

Trafikutskottets protokoll 2019/20:17 (docx, 30 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16 DATUM 2020-01-28 TID 10:30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:15. 2 3 4 5 Yrkestrafik och taxi TU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:TU6.

2020-01-28

Trafikutskottets protokoll 2019/20:16 (docx, 29 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15 DATUM 2020-01-21 TID 11:00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 Verksamhetsplanering Kanslichefen informerade om verksamhetsplaneringen för våren 2020. Beslut om att inhämta information om Postnord Utskottet beslutade om att tillsammans med näringsutskottet

2020-01-21

Trafikutskottets protokoll 2019/20:15 (docx, 28 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:14

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14 DATUM 2019-12-17 TID 11:00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 Ny ledamot i utskottet Ordförande hälsade Maria Stockhaus M välkommen som ny ledamot i trafikutskottet Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:13. 3 4 It- och

2019-12-17

Trafikutskottets protokoll 2019/20:14 (docx, 29 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13 DATUM 2019-12-05 TID 10:00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:12. 2 3 Yrkestrafik och taxi TU6 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. Internet Governance Forum 4 5 Helena

2019-12-05

Trafikutskottets protokoll 2019/20:13 (docx, 26 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12 DATUM 2019-12-02 TID 11:00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:11. 2 3 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner. Utskottet

2019-12-02

Trafikutskottets protokoll 2019/20:12 (docx, 28 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:11

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:11 DATUM 2019-11-28 TID 10:00-10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:10. 2 TTE-rådet transport den 2 december 2019 Överläggning om förslaget till förordning om främjande av genomförandet av

2019-11-28

Trafikutskottets protokoll 2019/20:11 (docx, 30 kB)