Dokument & lagar (72 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:43

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:43 DATUM Måndagen den 29 augusti 2011 TID 14.0014.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av förslag till Europarlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för

2011-08-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM Onsdagen den 22 juni 2011 TID 08.4508.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Vissa beredningsfrågor inför subsidiaritetsprövningar

2011-06-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM Torsdagen den 9 juni 2011 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen Statssekreteraren Bettina Kashefi, biträdd av stabschefen Johan Tiedeman, departementsrådet Anna-Lena Hultgård Sancini och departementssekreterarna

2011-06-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM Tisdagen den 7 juni 2011 TID 11.0011.25, inklusive ajournering 11.0511.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att det vid sammanträdet torsdagen den 9 juni planeras för EU-information från regeringen om

2011-06-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM Tisdagen den 31 maj 2011 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information om Lönebildningsrapporten lämnades av Juhana Vartiainen, makroekonomisk forskningschef, Konjunkturinstitutet. 2 Kanslimeddelanden Informerades

2011-05-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM Torsdagen den 19 maj 2011 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Det noterades att en ny projektorduk hade installerats. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Behandling av

2011-05-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM Tisdagen den 17 maj 2011 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att en fråga om överlämnande av motioner tas upp under 10. Påmindes om att anmälan till deltagande i ILO:s konferens i Genève

2011-05-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM Torsdagen den 5 maj 2011 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Anmäldes att Sveriges nationella reformprogram 2011 inom ramen för Europa

2011-05-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM Tisdagen den 3 maj 2011 TID 11.0012.25 inklusive ajournering kl. 11.1511.25. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen om den svenska ståndpunkten gällande rådsslutsatser

2011-05-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM Torsdagen den 28 april 2011 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information om AKU för mars månad m.m. lämnades av överdirektören Mats Wadman och enhetschefen Hassan Mirza, Statistiska centralbyrån SCB2 Kanslimeddelanden

2011-04-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM Tisdagen den 26 april 2011 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden, m.m. Ordföranden informerade om att gruppledarna i morgon skulle diskutera frågan om information från utskottets ledamöter till allmänheten

2011-04-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM Torsdagen den 14 april 2011 TID 10.0010.55 inklusive ajournering kl. 10.2010.40. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om debatten om AU6 samma dag och informerades om tidsplanen för yttrandet till UU över berättelsen

2011-04-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM Tisdagen den 12 april 2011 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet, om bilaga 10 till Långtidsutredningen, Deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring

2011-04-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM Tisdagen den 5 mars 2011 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: Sammanträdet torsdagen den 7 april är inställt. En saudisk delegation besöker riksdagen tisdagen den 12 april, kl. 11.3012.00

2011-04-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM Torsdagen den 31 mars 2011 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av doktorand Kajsa Hanspers, Uppsala universitet, om bilaga 7 till Långtidsutredningen, Konkurrens och sysselsättning 2 Kanslimeddelanden

2011-03-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM Tisdagen den 29 mars 2011 TID 11.00-12.05 inklusive ajournering kl. 11.4011.50. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU-frågor Information om EU-frågor lämnades av integrationsminister Erik Ullenhag, åtföljd av politiskt sakkunnige

2011-03-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM Torsdagen den 17 mars 2011 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 De nya suppleanterna i utskottet Lotta Olsson och Marta Obminska presenterade sig och hälsades välkomna. 1 Information Information lämnades av filosofie doktor

2011-03-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM Torsdagen den 3 mars 2011 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan. 2 Kanslimeddelanden Ordföranden meddelade att de planerade

2011-03-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM Tisdagen den 1 mars 2011 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av informationsansvariga Tiina Virtanen, Medlingsinstitutet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om

2011-03-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM Torsdagen den 17 februari 2011 TID 9.00-9.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Information om att utskottet beretts tillfälle att yttra sig över två motioner om deltidsbrandmän som ska behandlas av försvarsutskottet.

2011-02-17

Paginering