Dokument & lagar (91 träffar)

Civilutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-04-07 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:18 2 Komplettering av den nya plan- och bygglagens övergångsbestämmelser CU26 Utskottet behandlade fråga om utskottsinitiativ

2011-04-07

Civilutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 2011-04-05 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 Regeringens skrivelse 2010/11:75 Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens

2011-04-05

Civilutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-03-29 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:16 2 Bättre möjlighet till skuldsanering CU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:31 och motioner. Utskottet

2011-03-29

Civilutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 20110317 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet informerade utskottet om förslag till

2011-03-17

Civilutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2011-03-03 TID 09.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att välja Carina Ohlsson S till ordförande fr.o.m. den 3 mars 2011 t.o.m. den 1 augusti 2011 under Maryam Yazdanfars S tjänstledighet. Denna

2011-03-03

Civilutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2011-02-17 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:13 2 Naturresursfrågor och vattenrätt CU17 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till

2011-02-17

Civilutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2011-02-15 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12 2 Associationsrättsliga frågor CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till utskottets

2011-02-15

Civilutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 2011-02-08 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslag till

2011-02-08

Civilutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2011-02-03 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 EU-förslag om en omarbetad Bryssel-I-förordning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2010 748. Utskottet

2011-02-03

Civilutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2011-01-20 TID 09.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:9. 2 Deltagande vid sammanträdet Utskottet beslutade att politiska sekreterare fick närvara under sammanträdet vid punkt

2011-01-20

Civilutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 2010-12-09 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Budgetpropositionen CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 18 jämte motioner.

2010-12-09

Civilutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 20101130 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:7 2 Deltagande vid sammanträdet Utskottet beslutade att kanslichefen Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara

2010-11-30

Civilutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-25 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6. 2 Aktieägares rättigheter CU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:247. Utskottet justerade förslag

2010-11-25

Civilutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-18 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5 2 Aktuella EU-frågor Tjänstemännen från Justitiedepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet informerade

2010-11-18

Civilutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-16 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4 2 Budgetpropositionen CU1yUtskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till

2010-11-16

Civilutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-11 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Ulf Perbo m.fl.Socialdepartementet, informerade utskottet om byggproduktförordningen

2010-11-11

Civilutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 201011-09 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om kommissionens

2010-11-09

Civilutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-11-04 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Hösttilläggsbudgeten för 2010 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:2.

2010-11-04

Civilutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-12 TID 10.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i civilutskottet Magdalena Andersson

2010-10-12

Civilutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-16 TID kl. 11.00-12.05, 12.10-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 2 december 2008. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med konsumentministern

2009-12-16